เดือด “โจ นูโว” ไล่คนเดือดร้อนช่วงโควิด ทนไม่ได้ ก็…ไปเลย

จากวิกฤตการระบาด โควิด-19 ส่งผลให้ประชากรหลายพันล้านคน ได้รับผลกระทบในแทบทุกด้าน ทั้งในด้านสาธารณสุข ที่โรคระบาดที่ได้ระบาดอย่างรวดเร็ว จนหลายประเทศแทบจะเกินศัยภาพในการรักษา ด้านการใช้ชีวิตที่ลำบากมากขึ้น อันเนื่องมาจากการควบคุมสถานการณ์ด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาด จำกัดการอยู่ในที่สาธารณะของคนหมู่มาก ลดการแพร่ระบาดของโรค หลายประเทศมีการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกน้องเคหสถานตามเวลา ควบคู่ไปกับการประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้ส่งผลไปถึงเรื่องเศรษฐกิจ ที่ต้องหยุดชะงัก หลายคนตกงาน ปิดร้าน กินเงินเก่า หรือคนที่ไม่มีจริงๆ เนื่องจากทำมาหากินไม่ได้ อันเนื่องมาจากคำสั่งขั้นเด็ดขาดของรัฐ ก็ต้องรอมาตรการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาล ซึ่งในแต่ละประเทศ ก็มีมาตรการเยียว ที่แตกต่างกันไป ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่ชื่อว่ามีการรักษาทางการแพทย์ที่ดีประเทศหนึ่ง เนื่องจากว่ามีการวางระบบที่ดีมาอย่างยาวนาน และด้วยบุคลากรทางการแพทย์ …

Read More