ผลการวิจัย ‘ฟ้าทะลายโจร’ มีผลยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส แนะกินทันที เมื่อมีไข้

กรมการแพทย์แผนไทยละการแพทย์ทางเลือกและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลการศึกษาการทดสอบประสิทธิผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรในห้องปฏิบัติการ พบมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโควิด-19 ได้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับไวรัสโควิด 2019 ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ได้มีการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส โควิด 2019 ของฟ้าทะลายโจร จากผลจากการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันโรค แต่ให้รับประทานทันทีเมื่อเริ่มมีอาการคล้ายอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ (flu-like symptoms) ได้แก่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ก่อโรคไข้หวัดใหญ่ หรือไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจอื่น แนะนาให้รับประทานฟ้าทะลายโจร …

Read More

กด 5 จุด คลายง่วง ป้องกันอาการหลับใน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยวิธีการกดจุด กดเพียง 5 จุด ช่วยให้ร่างกายตื่นตัว ป้องกันอาการหลับใน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และฝากเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ โฆษกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ หลาย ๆ คนต้องเดินทางกลับบ้านตามภูมิลำเนา หรือขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัด  ส่งผลให้การจราจรติดขัด และมักเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดจากหลายสาเหตุ และหนึ่งในนั้น คือ อาการหลับใน ซึ่งทำก่อให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแนะนำการกดจุด 5 …

Read More