งานนี้มีเฮ เมื่อญี่ปุ่นจ่ายเงินเยียวยา หลังไม่มีลูกค้าช่วงโควิด

มีรายงานว่าประเทศญี่ปุ่นยอมให้กลุ่มผู้ ข ายบริการ รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาด หลังญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ห้ามคนออกนอกเคหสถาน และใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้กลุ่มผู้ข ายบริการ ไม่มีลูกค้า ไม่มีรายได้ ขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นทุ่มงบประมาณมากถึง 108 ล้านล้านเยน หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 32 ล้านล้านบาท นำมาเยียวยาระบบเศรษฐกิจ และหลังเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางจึงยอมให้กลุ่ม ผู้ข าย บริการ สามารถขอรับความช่วยเหลือจากรัฐได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

Read More