เบาใจสถาบันมะเร็งฯ ยืนยัน ‘หม้อทอดไร้น้ำมัน’ ไม่ก่อมะเร็ง

สถาบันมะเร็งฯ แจง “หม้อทอดไร้น้ำมัน” ไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ อธิบายใช้หลักการเป่าลมร้อนดึงความชื้นออกจากอาหารเพื่อให้สุกและกรอบ ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น “ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งและเนื้อสัตว์ หากใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันอาจเสี่ยงต่อมะเร็ง” นั้น กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบข้อเท็จจริง คือ การใช้หม้อทอดไร้น้ำมัน (air fryer) ปรุงอาหารไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การทำงานของหม้อทอดไร้น้ำมันจะใช้หลักการเป่าลมร้อนดึงความชื้นออกจากอาหารเพื่อให้อาหารสุกและกรอบคล้ายกับการทอดในน้ำมัน (deep-fried) สำหรับประเด็นการเกิดสารก่อมะเร็ง เช่น สารอะคริลาไมด์ (acrylamide) …

Read More