เหตุใด “วันแรงงาน” จึงต้องเป็น 1 พ.ค.

วันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน กระตุ้นให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รวมถึงให้ผู้ใช้แรงงานได้หยุดพักผ่อนและเฉลิมฉลองในวันสำคัญนี้ แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า  ทำไม ถึงต้องเป็นวันที่ 1 พ.ค.?  วันแรงงาน หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า “เมย์เดย์” เป็นวันเริ่มต้นการเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ ที่เกษตรกรในประเทศแถบยุโรปจะหยุดงาน เพื่อจัดพิธีเฉลิมฉลองและบวงสรวงเทพเจ้าแห่งการเกษตร ต่อมาไม่นานเมื่อเศรษฐกิจหลักของประเทศพัฒนาเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม ประเพณีวันหยุดประจำปีจึงถูกยกเลิก ขณะที่แรงงานมนุษย์ถูกมองเสมือนเครื่องจักรประเภทหนึ่ง ที่ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 10-16 ชั่วโมง ในสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่ ด้วยเหตุนี้ประชาชนในสหราชอาณาจักรจึงเริ่มเรียกร้องการปรับปรุงเวลาและเงื่อนไขการทำงาน …

Read More