ไอเดียร้านอาหารที่ต้องเปิดในช่วง ‘โควิด-19’ ระบาด

เว็บไซต์ CNEWS ของฝรั่งเศส รายงานว่า นักออกแบบชาวฝรั่งเศส ได้ออกแบบที่ครอบแบบใส ซึ่งมันทำมาจากระจกอะครีลิก ในลักษณะทรงกลมคล้ายรูปถ้วยหัวกลับ ห้อยลงมาจากเพดาน โดยเจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้จะช่วยรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้าภายในโต๊ะอาหารได้ ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวเพื่อให้ร้านอาหารต่างๆ สามารถปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม หากมีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน ลูกค้าแต่ละคนก็จะสามารถนั่งอยู่ภายใต้เจ้าสิ่งประดิษฐ์รูปถ้วยแบบหัวกลับขนาดใหญ่นี้ เพื่อใช้เป็นเกราะกำบัง โดยจะมีช่องเปิดขนาดใหญ่บริเวณด้านหลัง เพื่อลดความรู้สึกของผู้นั่งภายในถ้วยแบบหัวกลับนี้ ที่อาจมีความอึดอัดบ้าง รวมทั้งเพื่อให้สามารถหายใจได้สะดวกขึ้น โดยลูกค้าสามารถนั่งดื่ม หรือรับประทานอาหารภายในถ้วยหัวกลับนี้ ได้อย่างสบายใจ และยังไม่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับละอองฝอย “ทั้งน้ำลาย หรือน้ำมูก” ที่อาจจะปลิวมาจากโต๊ะข้างๆ ขณะเดียวกัน หากลูกค้าที่มาใช้บริการแบบเป็นกลุ่ม หรือพาครอบครัวมารับประทานอาหาร …

Read More