ผลการวิจัย ‘ฟ้าทะลายโจร’ มีผลยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส แนะกินทันที เมื่อมีไข้

กรมการแพทย์แผนไทยละการแพทย์ทางเลือกและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลการศึกษาการทดสอบประสิทธิผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรในห้องปฏิบัติการ พบมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโควิด-19 ได้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับไวรัสโควิด 2019 ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ได้มีการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส โควิด 2019 ของฟ้าทะลายโจร จากผลจากการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันโรค แต่ให้รับประทานทันทีเมื่อเริ่มมีอาการคล้ายอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ (flu-like symptoms) ได้แก่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ก่อโรคไข้หวัดใหญ่ หรือไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจอื่น แนะนาให้รับประทานฟ้าทะลายโจร …

Read More