พระครูบาบุญชุ่ม เตือนภัย 3 ประการ เป็นโรค ต า ย กันเป็นล้าน

หลังจาก “พระครูบาบุญชุ่ม” พระนักบุญแห่งล้านนา ที่เป็นนับถือของชาวพุทธ หลายประเทศ อย่างประเทศลาว เมียนมา และภูฏาน ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐาน บำเพ็ญเพียร ภาวนา ในถ้ำที่เมืองแก๊ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ได้เป็นเวลา 1 ปีเศษ ได้เขียนจดหมายฝากถึงบรรดาลูกศิษย์ ให้มีสติ รักษาศีล มีธรรมะ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 แฟนเพจเฟซบุ๊ก พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ …

Read More