ไม่เหมือนเดิมสงกรานต์อดีตกับปัจจุบันต่างกันอย่างไร

สงกรานต์ เป็นประเพณีของไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ดังจนถึงขนาดสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเล่นน้ำโดยเฉพาะ โดยจากการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาในวันสงกรานต์มีชาวต่างชาติเข้าออกประเทศกว่าวันละ 150,000 คน และชาวต่างชาติจะรู้จักในชื่อ Water Festival นั่นเอง ในปัจจุบันกิจกรรมที่ทำกันในช่วงสงกรานต์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ ประเพณีและวัฒนธรรมแบบไทย เช่น การทำบุญ , ขนทรายเข้าวัด , ก่อเจดีย์ทราย , รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นต้น และ กิจกรรมงานรื่นเริงตามสมัยนิยม สงกรานต์ตามแบบฉบับวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ตามแบบวัฒนธรรมในสมัยก่อน ประกอบ …

Read More