เด็กบนดอย รวมตัวเรียนออนไลน์ที่บ้านเพื่อน

ใในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด-19 ส่งผลให้ สพฐ. เตรียมรับมือปรับตัวให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศ วางตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับการเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆ บนดอย โดยน้องๆ นักเรียนที่อยู่บน บ้านใหม่ร่องกล้า ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต้องมารวมตัวกันเพื่อเรียนตามบ้านเพื่อนที่มีอุปกรณ์ ทั้งทีวี เคเบิล เพราะบางคนบ้านครอบครัวยากจน โดยคุณครูนั้นต้องทำการวิธีประเมินทุกวันจันทร์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ผอ. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาบ้านใหม่ร่องกล้า พร้อมคณะครูอาจารย์ ได้ไปตรวจความพร้อมและติดตามการเรียนออนไลน์ตามบ้านเรือน ของเด็กนักเรียน ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า …

Read More