ทำ 9 ข้อนี้แล้วจะทำให้คุณฉลาดขึ้น

1. ฝึกเข้าใจธรรมชาติ ว่าอะไรๆ ก็ผ่านไป เมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป เมื่อมีความทุ กข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แ ย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้ ก็คงผ่านไปเช่นกัน 2. ฝึกไม่สะสม การสะสมอะไรสักอย่ างนั้นมันคือภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดี นอกนั้นคือภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อย 3. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ จงเป็นคนธรรมดาอย่ าเป็นคนสำคัญ เมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้น อย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเรามากไป 4. …

Read More