ต้องรู้เอาไว้ ต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ สงวนขายของหน้าร้าน เร่ขายสินค้า อาชีพคนไทยเท่านั้น

กรมการจัดหางาน ประกาศเดินหน้าจับแรงงานต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย สงวนขายของหน้าร้าน เร่ขายสินค้า สำหรับคนไทยเท่านั้น กรมการจัดหางาน ประกาศเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง จับแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ทั่วประเทศ ล่าสุดจับแล้ว 1,763 คน เตือน!! ขายของหน้าร้าน เร่ขายสินค้า เป็นอาชีพที่แรงงานต่างด้าวทำไม่ได้ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน …

Read More