การนอนหลับที่เพียงพอช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

การศึกษาครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าคนวัยผู้ใหญ่ที่สุขภาพดี ซึ่งได้รับการนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยคืนละแปดชั่วโมง อาจมีโอกาสน้อยกว่าที่จะได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกายทั่วๆ ไป การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากทหารสหรัฐฯ กว่า 7,500 นายในกองกำลังปฏิบัติการพิเศษของกองทัพบก ผู้ที่เข้าร่วมในการศึกษาเป็นผู้ชายประมาณ 95% นักวิจัยพบว่าทหารที่นอนหลับคืนละไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงนั้นมีรายงานการบาดเจ็บที่กระดูกหรือกล้ามเนื้อเมื่อปีที่แล้วมากกว่าคนที่นอนหลับแปดชั่วโมงหรือนานกว่านั้นถึงสองเท่า Tyson Grier เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของกองทัพสหรัฐฯ ในรัฐแมรี่แลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษาฉบับนี้ กล่าวว่าการได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางกายในหมู่คนที่แอคทีฟ หรือคนที่เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ แต่ยังอาจช่วยการป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูกอีกด้วย ในระหว่างการศึกษาตลอดทั้งปี นายทหารมากกว่าครึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและกระดูกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ราว 63% รายงานว่าได้นอนหลับคืนละ 6-7 ชั่วโมง 10% รายงานว่านอนคืนละไม่เกินสี่ชั่วโมง …

Read More