อ่านเลย 6 มาตรการช่วยเหลือ “ค่าไฟ” ผู้ได้รับผลกระทบ โควิด 19

รวม 6 มาตรการช่วยเหลือจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19 มิเตอร์ 5 แอมป์ ใช้ไฟฟรี – ขยายเวลาจ่าย 6 เดือน – ลดค่าไฟ วันที่ 8 เมษายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่เจอผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งหมด 6 มาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ …

Read More