ห้าม 4×100 ปลดล็อก ‘กระท่อม’ เคี้ยวได้รอขั้นตอนกฤษฎีกา

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกพืชกระท่อม ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังปรับแก้ แต่ติดช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้กฤษฎีกาทำงานได้ไม่เต็มที่ นายสมศักดิ์ ยังกล่าวว่า การปลดล็อกพืชกระท่อม ถึงแม้จะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังมีข้อคิดเห็น 3 ประเด็นคือ 1.การป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพืชกระท่อม ซึ่งเรื่องนี้ขอย้ำว่า จะใช้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กปี 2546 มาควบคุม 2.การป้องกันไม่ให้มีการนำพืชกระท่อมไปเป็นส่วนผสมของสารเสพติด หรือเครื่องดื่มชูกำลัง เช่น 4 คูณ 100 ซึ่งถือว่าผิดวัตถุประสงค์ โดยหากใครจะนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ต้องมีการขออนุญาตที่อย.ก่อน และ …

Read More