กด 5 จุด คลายง่วง ป้องกันอาการหลับใน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยวิธีการกดจุด กดเพียง 5 จุด ช่วยให้ร่างกายตื่นตัว ป้องกันอาการหลับใน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และฝากเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด

นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ โฆษกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ หลาย ๆ คนต้องเดินทางกลับบ้านตามภูมิลำเนา หรือขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัด  ส่งผลให้การจราจรติดขัด และมักเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดจากหลายสาเหตุ และหนึ่งในนั้น คือ อาการหลับใน ซึ่งทำก่อให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแนะนำการกดจุด 5 จุดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน  ที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว คลายง่วง ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดบนท้องถนนช่วงเดินทางไกลได้ ซึ่งมีวิธีการกดเพียง 5 จุด กด 5 – 10 ครั้งต่อจุด ดังนี้  จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้กดกึ่งกลางระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง ค้างไว้ 30 วินาที จุดที่ 2 ใช้นิ้วชี้กดบริเวณร่องใต้จมูก ค้างไว้ 30 วินาที จุดนี้สำคัญที่สุดสามารถใช้ปลุกผู้ที่หมดสติให้ฟื้นได้ จุดที่ 3 ใช้นิ้วคลึงบริเวณห่างจาก หางตาประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร ทั้งซ้ายและขวา จุดที่ 4 ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองมือ กดบริเวณท้ายทอยทั้งสองข้าง และจุดที่ 5 ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยของมือข้างขวา นวดตามแนวบ่าข้างซ้าย ทำสลับทั้งสองข้าง

นอกจากการกด 5 จุดดังกล่าวแล้ว ขอฝากเตือนประชาชนให้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพก่อนเดินทางไกล รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทางไกล และปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทรศัพท์ 02 149 5678 หรือที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th