Browse By

Tag Archives: สมัครนักเขียน

หลักการเขียนบทความขายที่ดี เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง

หลักการเขียนบทความขายที่ดี เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง

การเขียนบทความมีความสัมพันธ์กับรายได้โดยตรง ยิ่งเขียนบทความต่อวันได้เยอะเท่าไรรายได้ก็เพิ่มในอัตราส่วนที่สอดคล้องกัน ดังนั้น

3 สิ่งที่ นักเขียนบทความ จะต้องลงทุนเพื่อให้เป็นมืออาชีพ

3 สิ่งที่ นักเขียนบทความ จะต้องลงทุนเพื่อให้เป็นมืออาชีพ

การลงทุนสำหรับเรื่องทั่วไปอาจมีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น จะลงทุนค้าขายเสื้อผ้าก็ต้องมีเงินลงทุน เป็นต้น สำหรับคนที่อยากจะเป็นนักเขียนบทความก็เช่นกัน

การสมัครเป็นนักเขียน Kindle Direct Publishing

….. ตอนนี้คุณรู้อนาคตของ ebooks และทำไม สำนักพิมพ์ Amazon – Kdp เป็นตลาดที่ดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคุณ เมื่อคุณมีความพร้อมที่จะเริ่มต้น ต่อไปคือขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก/เข้าร่วม kdp program