Browse By

Tag Archives: นักเขียนหนังสือ

ประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันในกลุ่มนักเขียนกับนักอ่านในเฟซบุ๊ค

ประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันในกลุ่มนักเขียนกับนักอ่านในเฟซบุ๊ค

ปัจจุบันสื่อออนไลน์เช่นเฟซบุ๊คมีส่วนช่วยเพิ่มจำนวนนักเขียนและนักอ่านขึ้นเป็นจำนวนมาก  คนที่ชอบอ่านแต่ยังไม่รู้จะเขียนอะไรก็มีอยู่มาก คนที่อ่านมากจนอยากเป็นนักเขียนขึ้นมาก็มีมากเหมือนกัน

ข้อแนะนำดี ๆ เมื่ออยากเป็นนักเขียนให้สำเร็จ

…..ในปัจจุบันนี้มองไปทางไหนจะเห็นคอร์สที่เปิดสอนนักเขียนหน้าใหม่เต็มไปหมด เพราะผู้สอนหรือวิทยากรรู้ดีว่าผู้คนส่วนใหญ่เริ่มอยากจะเขียนกันมากขึ้น ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน