Browse By

Tag Archives: นักอ่าน

กลุ่มนักเขียนนักอ่านในเฟซบุ๊คที่มาพบกันด้วยข้อเสนออันเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย

กลุ่มนักเขียนนักอ่านในเฟซบุ๊คที่มาพบกันด้วยข้อเสนออันเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย

ในกลุ่มนักเขียนนักอ่านในเฟซบุ๊คนั้น ไม่มีใครทำสถิติให้เห็นว่าฝ่ายนักเขียนหรือนักอ่านใครมีจำนวนเท่าไร แต่ที่สำคัญคือกลุ่มนักอ่านและนักเขียนมักจะเข้ามาเยี่ยมเยียนในกลุ่มกันบ่อยครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันในกลุ่มนักเขียนกับนักอ่านในเฟซบุ๊ค

ประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันในกลุ่มนักเขียนกับนักอ่านในเฟซบุ๊ค

ปัจจุบันสื่อออนไลน์เช่นเฟซบุ๊คมีส่วนช่วยเพิ่มจำนวนนักเขียนและนักอ่านขึ้นเป็นจำนวนมาก  คนที่ชอบอ่านแต่ยังไม่รู้จะเขียนอะไรก็มีอยู่มาก คนที่อ่านมากจนอยากเป็นนักเขียนขึ้นมาก็มีมากเหมือนกัน

4-สิ่งที่ควรมี-ในการเขียนบทความให้ประทับใจคนอ่าน

4 สิ่งที่ควรมี ในการเขียนบทความให้ประทับใจคนอ่าน

การเขียนบทความที่ดีมีคุณภาพและประทับใจคนอ่านนั้น ในระหว่างการลงมือเขียนก็มีความสำคัญมากที่จะทำให้งานเขียนออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดยตัวผู้เขียนบทความต้องรู้สึกดีและพอใจในบทความของตนก่อนเป็นอันดับแรก