Browse By

แนวทางการสร้างคุณสมบัติที่ดีเพื่องานเขียนบทความที่ยั่งยืน

….. สำหรับคนที่อยากจะเข้าวงการนักเขียนบทความเต็มตัวแบบเป็นอาชีพนั้น สามารถทำได้โดยการหมั่นฝึกตนเองให้มีคุณสมบัติที่นักเขียนที่ประสบความสำเร็จทำอยู่เป็นประจำ ซึ่งแนวทางการสร้างคุณสมบัติดี ๆ เพื่องานเขียนบทความที่ยั่งยืนนั้น จะช่วยให้คุณอยู่ในวงการนี้ได้อย่างยาวนานเลยทีเดียว

1.นักเขียนบทความต้องหมั่นเป็นนักจดบันทึก

นักเขียนบทความควรหมั่นจดบันทึกสม่ำเสมอ โดยการพกสมุดบันทึกติดตัวไว้ตลอดเวลา ข้อดีของการจดบันทึก หากเป็นความคิดที่แวบขึ้นมา ความคิดนั้นจะไม่ลืมหรือสูญหายไป และถ้าหากเป็นความรู้สึกที่คุณไปพบเจอกับเหตุการณ์โดยไม่คาดคิดก็สามารถจดไว้เป็นวัตถุดิบสำหรับงานเขียนบทความของคุณต่อไป

2.นักเขียนบทความต้องหมั่นสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง เพราะงานเขียนจะเกิดขึ้นได้ก็จากการได้มองเห็นภาพวิถีชีวิต ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านสายตาและควรทำตัวเหมือนฟองน้ำซึมซับสิ่งต่าง ๆ ไว้ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในงานเขียนบทความของคุณ

3.นักเขียนบทความต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

ถึงแม้ในใจจะชอบหรือไม่ชอบผู้คนที่อยู่รอบข้างหรือสัมพันธ์ด้วย คุณควรฝึกให้ตนเองฟังผู้คนอยู่เสมอ เพื่อเข้าถึงความเป็นมนุษย์และไม่ลืมที่จะจดบันทึกลงไปว่า ทำไมเจอคนเช่นนี้แล้วจึงชอบ แต่ทำไมเจอคำพูดของคน ๆ นี้แล้วจึงรู้สึกไม่ชอบ เมื่อคุณตั้งใจฟังสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและบันทึกไว้จะทำให้คุณมีวัตถุดิบในการเขียนบทความที่เพียงพอ

4.นักเขียนบทความต้องหมั่นคิดประมวลผล

การเขียนเป็นการสื่อความคิดของคุณให้ผู้อ่านได้รับรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามที่ผู้เขียนตั้งใจไว้ การคิดนั้นจะต้องคิดให้จบถึงจะได้ประเด็นในการเขียนได้ หากนักเขียนบทความยังไม่ตกผลึกการคิดเสียก่อน อาจทำให้บทความดูไม่น่าเชื่อถือ และควรหาเหตุผลให้สอดรับกับแนวคิดที่คุณนำเสนอด้วย คุณจึงต้องฝึกคิดกับทุกเรื่องที่ได้พบเจอและลองประมวลผลความคิดทุกครั้ง

5.นักเขียนบทความต้องมีวินัย

วินัยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักเขียนบทความเป็นอย่างยิ่ง คุณควรกำหนดเวลาได้ด้วยตนเองที่จะเขียนบทความทุกวัน ในช่วงเวลาที่คุณพึงพอใจและเห็นว่าเขียนได้ดีและมีสมาธิที่สุด นักเขียนบางคนอาจใช้เวลายามค่ำคืนที่ดึกสงัดปราศจากเสียงรบกวนและค้นพบว่าสามารถทำงานเขียนได้อย่างลื่นไหล ซึ่งนักเขียนแต่ละคนมีช่วงเวลาในการลงมือเขียนที่ต่างกัน

….. การจะเป็นนักเขียนบทความอาชีพที่ยั่งยืนนั้น ทุกคนสามารถทำได้ โดยตัวผู้เขียนเองต้องหมั่นฝึกฝนตนให้เป็นคนมีคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อจะได้เป็นนิสัยแห่งความสำเร็จในการเขียนบทความอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป

Comments

comments

shares