Browse By

เขียนบทความขายอย่างไรให้ประทับใจคนอ่านและนายจ้าง

การเขียนบทความขายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้ที่หลายคนชื่นชอบ โดยเฉพาะคนที่ชอบเขียนมักจะหารายได้เสริมด้วยการเขียนบทความขาย แต่การเขียนบทความขายก็ใช่ว่าใครอยากเขียนก็สามารถทำได้ เพราะขึ้นชื่อว่างานเขียนแล้วย่อมมีเส้นทางที่ต้องอาศัยพลังภายในจากตัวผู้เขียนเอง ซึ่งความยากง่ายจะอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นฝึกฝนของแน่ละคน วันนี้เรามาดูหลักการในการเขียนบทความให้ประทับใจคนอ่านและนายจ้างกัน

1.เขียนบทความขายต้องให้ประทับใจคนอ่าน

นอกจากการคัดเลือกเนื้อหาให้น่าสนใจแล้ว การจะเขียนบทความขายให้ประทับใจคนอ่านได้นั้นจะต้องอาศัยกลวิธีในการเขียนที่ผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดีว่าจะลำดับเนื้อความอย่างไรให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ด้วยภาษาง่าย ๆ และกระชับ ตรงประเด็น ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ผู้เขียนต้องใช้พลังภายในมาก ผู้เขียนที่รู้หลักในการเขียนมักจะพิถีพิถันในเรื่องนี้เป็นพิเศษทำให้เกิดความประทับใจต่อผู้อ่าน

2.เขียนบทความขายต้องให้ความชัดเจน

การเขียนบทความขายในแต่ละบทนั้น อาจมีความยาวไม่มาก ผู้เขียนจะต้องสามารถเขียนเนื้อความแต่ละหัวข้อย่อยให้มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ โดยทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มาเสียก่อน แล้วเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตัวเอง เนื้อความตรงจุดไหนที่ต้องการคำอธิบายก็สามารถเขียนได้อย่างกระจ่างชัด ซึ่งเมื่อผู้อ่านอ่านจบในย่อหน้าที่คุณเขียนแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันที นั่นแสดงว่างานเขียนของคุณไม่คลุมเครือคือมีความชัดเจนนั่นเอง

3.เขียนบทความขายต้องส่งงานให้ตรงเวลา

เมื่อนักเขียนบทความขายตกลงกับผู้ว่าจ้างว่าจะเขียนบทความเป็นจำนวนกี่บทแล้ว ควรบอกกำหนดวันส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วยเพื่อเขาจะได้บริหารบทความได้ถูก เมื่อรับงานแล้วความรับผิดชอบจะตามมาทันที นักเขียนบทความขายควรรักษาคำพูดในเรื่องของกำหนดเวลาส่ง และให้ส่งตามเวลาซึ่งมีผลต่อความไว้วางใจของผู้ว่าจ้าง ทำให้มีงานเขียนต่อเนื่องเสมอ

4.เขียนบทความขายต้องได้คุณภาพ

การจะส่งมอบสินค้าก็ต้องมอบสินค้าที่มีคุณภาพ การเขียนบทความขายก็ต้องส่งมอบบทความที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า คำว่าคุณภาพนั้นคุณสามารถตรวจสอบได้จาก คุณภาพของเนื้อหา คุณภาพของคำผิดคำถูก คุณภาพของความใหม่สดของบทความ คุณภาพของการอ่านแล้วเข้าใจง่าย ซึ่งล้วนส่งเสริมให้บทความมีคุณภาพทั้งสิ้น ซึ่งนักเขียนต้องใส่ใจคุณภาพทุกครั้งก่อนส่งมอบจะทำให้คุณได้รับการยอมรับจากผู้อ่านและผู้ว่าจ้าง ผลที่ตามมาคือคุณจะมีงานเขียนไม่ขาดมือนั่นเอง

การเขียนบทความขายถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการเขียนและใช้พลังงานภายในสูง คนที่เขียนได้ เขียนเป็น เขียนแล้วได้เงินจึงเกิดความภาคภูมิใจ เพราะแต่ละบทความที่สามารถเรียงร้อยออกมาให้ผู้อ่านอ่านได้นั้น ต้องอาศัยเวลาและความคิดของตัวผู้เขียน ดังนั้น หากใครที่อยากจะเขียนบทความขายให้ผู้อ่านประทับใจจึงต้องให้เวลาตนเองในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพื่อจะได้มีความเป็นมืออาชีพในการเขียนบทความต่อไป

Comments

comments

shares