Browse By

3 ขั้นตอนในการเริ่มต้นเขียนหนังสืออย่างได้ผลเพื่อให้สำเร็จเป็นเล่ม

การเขียนหนังสือสักเล่มต้องมีการเริ่มต้นเสียก่อน การเริ่มต้นอาจหมายถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงมือเขียนหนังสือ เพราะข้อมูลที่จะเขียนนั้นมีมากมาย หากไม่เตรียมการให้เป็นระบบอาจเขียนหนังสือออกมาสะเปะสะปะหรือจบไม่ลงก็เป็นได้ ดังนั้น วันนี้เรามาเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นเขียนหนังสือด้วยขั้นตอนง่าย ๆ แต่ได้ผลกันดีกว่าค่ะ

 

1.เริ่มต้นเขียนหนังสือด้วยการอ่านหนังสืออย่างจริงจัง

ก่อนที่จะเริ่มต้นเขียนหนังสือควรอ่านหนังสือเสียก่อน คุณอาจจะอ่านหนังสือสะสมมาแรมปีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หรืออาจจะอ่านและค้นคว้าก่อนทำการเขียนหนังสือที่คุณตั้งใจสักหนึ่งเดือนหรือหนึ่งสัปดาห์ก็เป็นการดีทั้งสิ้น มีคำกล่าวที่ว่าอยากเป็นนักเขียนต้องเป็นนักอ่านอันนี้มีประโยชน์มาก คุณลองเปรียบเทียบงานเขียนที่อ่านมาน้อยกับงานเขียนที่นักเขียนอ่านมากนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ขอให้คุณตั้งเป้าหมายในการอ่านหนังสือในแต่ละวันเพื่อเป็นการสะสมข้อมูลและเรียนรู้กลวิธีในการเขียนซึ่งมีความสำคัญมาก ๆ เลยทีเดียว

2.เริ่มต้นเขียนหนังสือไปกับการจดบันทึกข้อความที่น่าสนใจ

เมื่อคุณอ่านหนังสือมาก ๆ นั้น ก็ขอให้พิจารณาข้อความในหนังสือที่คุณอ่านด้วยว่ามีข้อความใดที่น่าสนใจที่สามารถนำมาใส่ในงานเขียนของตนได้ในสำนวนของคุณเอง ก็จดบันทึกลงในสมุดไว้ การที่คุณทำเช่นนี้ไปตลอดการอ่านหนังสือจะทำให้คุณมีข้อมูลที่ได้รับการไตร่ตรองแล้วว่าดีเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในงานเขียนของตนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการจดจะช่วยให้จำและเรียนรู้ได้มากกว่าแค่อ่านผ่าน ๆ เลยไป เป็นการเริ่มต้นเขียนหนังสือที่ดีมาก

3.เริ่มต้นเขียนหนังสือพร้อมรวบรวมแนวความคิดและเรียบเรียง

เมื่อจะเริ่มต้นเขียนหนังสือให้ได้ดีจะต้องรวบรวมและแยกความคิดออกมาเป็นหมวดหมู่เสียก่อนแล้วจึงเรียบเรียงให้อ่านง่าย โดยใช้กลวิธีการเขียนรอบด้านที่จะนำมาใส่ในงานเขียนของตน งานเขียนชิ้นนั้นก็จะมีเสน่ห์ น่าติดตามและโดนใจผู้อ่าน ผู้เขียนควรมีคลังคำให้เยอะ เพื่อจะหลีกเลี่ยงคำซ้ำคำซ้อน ประโยคกำกวม การเดินเรื่องอย่างเหมาะสมไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ซึ่งเทคนิคต่าง ๆ นี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน เพื่อให้หนังสือของคุณเป็นหนังสือที่ผู้อ่านแทบวางไม่ลง เพราะมีการจัดวางความคิดและเรียบเรียงอย่างเหมาะสมนั่นเอง

 

การเริ่มต้นเขียนหนังสือสักเล่มนั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ดีก่อน ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาแต่ก็ให้ผลคุ้มค่า งานเขียนควรทำด้วยความประณีตบรรจงและเขียนออกมาจากใจ รวมถึงการทุ่มเทพลังภายในอย่างสุดความสามารถ ซึ่งผู้อ่านก็จะสัมผัสได้ว่าเป็นงานเขียนที่ดีที่ควรเก็บรักษาไว้ ซึ่งคุณสามารถไปถึงจุดนี้ได้อย่างแน่นอนหากใส่ใจทุกขั้นตอนของการเขียน

Comments

comments

shares