Browse By

5 ข้อ ควรใส่ใจในงานเขียนหากอยากเป็นนักเขียนคุณภาพ

งานเขียนถึงแม้ว่าเรื่องหรือเนื้อหาของคุณจะดีมาก แต่หากไม่ใส่ใจในรายละเอียดดังต่อไปนี้ อาจทำให้งานเขียนของคุณไม่ได้รับการพิจารณา หรือไม่มีใครอยากจ้างไปเลย ดังนั้นรายละเอียดเหล่านี้คุณควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง

1.ระวังคำผิด

เรื่องคำผิดนี้ถือเป็นการวัดคุณภาพของงานเขียนได้เลย ซึ่งคำผิดอาจเกิดจากการพิมพ์ตกหล่น หรืออาจจะไม่รู้ว่าคำนี้เขียนที่ถูกต้องอย่างไรก็เลยใช้ผิด ๆ มา ซึ่งเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ โดยหากคุณไม่แน่ใจควรเปิดพจนานุกรมดู หรือในอินเตอร์เน็ตจะมีพจนานุกรมให้สอบทานอย่างง่ายดาย เป็นนักเขียนที่มีคุณภาพต้องใส่ใจไม่ให้มีคำผิดเกิดขึ้น

2.ใช้คำซ้ำมากไปโดยไม่ตรวจทาน

บางครั้งในประโยคหนึ่งหรือประโยคถัดไปคุณใช้คำซ้ำซ้อนกันทำให้งานดูไม่เป็นมืออาชีพและทำให้ไม่มีคุณภาพ คุณต้องรู้จักสะสมคำศัพท์ไว้ให้มาก เพื่อจะได้นำมาใช้แทนกันทำให้งานมีเสน่ห์มากขึ้น หากคิดจะเป็นนักเขียนต้องเรียนรู้คำศัพท์ให้เยอะเข้าไว้ คุณอาจจะมีสมุดไว้สำหรับบันทึกคำศัพท์เป็นการเฉพาะ เหมือนเป็นคลังคำ ซึ่งคำไหนที่น่าสนใจก็จดเอาไว้ เรื่องนี้นักเขียนชั้นครูได้แนะนำมา

3.งานเขียนมีแต่น้ำไม่มีเนื้อ

การที่คุณเขียนร่ายแต่น้ำมาโดยมีเนื้อเพียงประโยคเดียว จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อพาลไม่อ่านเอาเสียดื้อ ๆ และถ้าหากเป็นนายจ้างอาจจะไม่พิจารณางานของคุณและเลิกจ้าง คุณควรมีข้อมูลที่มากพอสำหรับงานเขียนชิ้นหนึ่ง ๆ โดยมุ่งหมายให้ประโยชน์ คำแนะนำ ความรู้ ข้อมูล กับคนอ่านอย่างแท้จริง คุณจึงต้องหมั่นเติมความรู้ด้วยการวิเคราะห์หนังสือที่คุณอ่าน เหตุการณ์ที่พบเห็น คิดจนเกิดความเข้าใจ คิดให้จบในสมองก่อนแล้วจึงเขียน งานของคุณจะมีคุณภาพเปี่ยมด้วยเนื้อหาที่ชวนติดตามยิ่งนัก

5-ข้อควรใส่ใจในงานเขียนหากอยากเป็นนักเขียนคุณภาพ

4.เขียนวกไปวนมา

เรื่องนี้ต้องอาศัยการฝึกฝน คุณต้องจับทิศทางงานเขียนของคุณให้ได้ก่อนว่าทิศทางจะเป็นไปในทางใด แล้วค่อยเรียบเรียงความคิดออกมาด้วยตัวอักษรที่ถูกต้องตามหลักการเขียนที่ดี งานเขียนของคุณจึงจะมีคุณภาพมากทีเดียว

5.การเว้นวรรค

บางครั้งงานเขียนของคุณก็เผลอไป ด้วยการเขียนติดกันเป็นพรืด โดยไม่เว้นวรรคเลยในสิ่งที่ควรเว้นวรรค จะทำให้ผู้อ่านเหนื่อยทางสายตาดูอ่านยาก พาลไม่อ่านงานเขียนชิ้นนี้เลย ถึงแม้เรื่องและเนื้อหาของคุณจะดีเพียงใด แต่หากไม่เว้นวรรคเลยก็กลายเป็นงานเขียนที่ด้อยคุณภาพไป ซึ่งการเว้นวรรคสามารถศึกษาทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก โดยดูจากในหนังสือ การจบประโยคแล้วเว้นวรรค ซึ่งการเว้นวรรคเหมือนเป็นการช่วยให้ผู้อ่านได้อ่านง่ายขึ้น

การเขียนงานที่มีคุณภาพนั้น เป็นเรื่องที่นักเขียนทุกคนต้องให้ความสำคัญและเอาใจใส่รายละเอียดต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม เพื่อให้ได้อยู่ในวงการงานเขียนที่คุณรักและเป็นความฝันต่อไปได้อย่างยาวนาน

Comments

comments