Browse By

แนวทางการเขียนอีบุ๊คขายด้วยตนเองให้สำเร็จอย่างง่ายดาย

สำหรับนักเขียนที่เข้าสู่วงการมาสักระยะหนึ่งแล้วคงรู้ดีว่านอกจากการเขียนหนังสือเล่มขายแล้วยังสามารถเขียนอีบุ๊คขายได้อีกด้วย ซึ่งบางคนก็เขียนหนังสือขายอย่างเดียวไม่เขียนอีบุ๊คขายแต่บางคนอาจจะคิดว่าควรเขียนทั้งสองอย่างควบคู่กันไป แต่สำหรับมือใหม่ที่มีใจรักในการเขียนอาจจะเริ่มจากการเขียนอีบุ๊คขายก่อนได้เลย เพราะหนังสือเล่มจะมีรายละเอียดเยอะกว่า วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเขียนอีบุ๊คเพื่อขายอย่างไรให้สำเร็จค่ะ

 

1.คิดจะเขียนอีบุ๊คขายต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน

ตัวผู้เขียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องโฟกัสเป็นอันดับแรกในการเขียนอีบุ๊คขาย เพราะด้วยความเป็นมนุษย์ก็อาจจะมีหน้าที่การงานและมีสิ่งที่จะต้องคิดมากมาย ไหนจะเรื่องการจัดเวลาอีก แต่ใจที่อยากเขียนอีบุ๊คขายก็ไม่จางหายไปไหน ดังนั้น การจะทำอีบุ๊คสักเล่มได้นั้น จึงต้องมาบริหารที่ตัวคนเขียนก่อนว่าทำอย่างไรให้ตนเองลงมือเขียนได้

 

2.ก่อนลงมือเขียนอีบุ๊คขายต้องมีความพร้อม

เมื่อคุณจะเขียนอีบุ๊คขายเล่มแรก ซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน คุณควรจะต้องมีความพร้อมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวเขียน โดยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าอีบุ๊คของคุณนั้นจะสื่อสารในเรื่องอะไร คุณมีข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่ หากไม่พอจะต้องไปหาจากที่ไหน และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วคุณจะจัดการข้อมูลนั้นอย่างไร เพื่อให้คุณได้นำไปใช้ในการเขียนอีบุ๊คต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนแรกในการเขียนอีบุ๊คให้สำเร็จ

แนวทางการเขียนอีบุ๊คขายด้วยตนเองให้สำเร็จอย่างง่ายดาย

3.มีความรู้เรื่องการเขียนอีบุ๊คขายดีพอหรือยัง

ทุกอาชีพล้วนต้องอาศัยความรู้เฉพาะเรื่องในอาชีพนั้น อาชีพไหนที่ทำเงินย่อมมีหลักการอยู่เสมอ เช่นเดียวกับการเขียนอีบุ๊คขายอาจเรียกได้ว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องมีหลักการ มีความรู้ที่ใช้ประกอบในการทำอีบุ๊ค ซึ่งความรู้ในการเขียนอีบุ๊คนั้นก็เหมือนกับการเขียนหนังสือ เพราะต้องเรียงร้อยตัวอักษรออกมาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งมีความรู้ที่มีคนบอกไว้แล้ว อยู่ที่คุณว่าจะนำความรู้นั้นมาย่อยให้สามารถเขียนอีบุ๊คในแนวทางของตนเองได้อย่างไร

 

4.ลงมือเขียนอีบุ๊คขายด้วยการกำหนดเวลา

การกำหนดเวลาในการเขียนมีความสัมพันธ์กับนักเขียนเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้งานเขียนสำเร็จได้ คนที่จะเขียนอีบุ๊คขายจึงต้องกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานในแต่ละวัน เพราะหากคิดว่าอย่างไรก็ได้ไม่ได้กำหนด จะทำให้คุณมีข้ออ้างอยู่เรื่อยว่าทำเมื่อไรก็ได้ ซึ่งการคิดแบบนี้โอกาสสำเร็จจะน้อยกว่าคนที่มีกำหนดเวลาอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จากนั้นก็ทำงานเขียนให้เป็นไปตามที่ตนได้กำหนดเวลาแล้ว งานก็จะเสร็จตามที่มุ่งหมายไว้

 

การเขียนอีบุ๊คขายให้สำเร็จมีจุดเริ่มต้นที่ตัวผู้เขียนเป็นหลัก ซึ่งต้องบริหารจัดการตนเองให้สามารถทำการเขียนให้เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ และยังต้องมีปัจจัยอื่นที่ผู้เขียนจะต้องนำมาปรับใช้ เช่น ความรู้ในเรื่องของการเขียน ความรู้ในเรื่องของเรื่องที่จะเขียน เป็นต้น ซึ่งไม่ยากเกินไปนักเพราะมีนักเขียนจำนวนมากที่เขียนอีบุ๊คขายได้สำเร็จมาแล้ว

 

Comments

comments

shares