Browse By

ประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันในกลุ่มนักเขียนกับนักอ่านในเฟซบุ๊ค

ปัจจุบันสื่อออนไลน์เช่นเฟซบุ๊คมีส่วนช่วยเพิ่มจำนวนนักเขียนและนักอ่านขึ้นเป็นจำนวนมาก  คนที่ชอบอ่านแต่ยังไม่รู้จะเขียนอะไรก็มีอยู่มาก คนที่อ่านมากจนอยากเป็นนักเขียนขึ้นมาก็มีมากเหมือนกัน ซึ่งทั้งนักอ่านและนักเขียนก็ล้วนเกิดจากแรงบันดาลใจในการอ่านการเขียนด้วยกันทั้งสิ้น วันนี้เราจะมาดูว่าประโยชน์ร่วมกันของนักอ่านนักเขียนในเฟซบุ๊คจะมีอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางสร้างฝันของทั้งนักอ่านและนักเขียนต่อไป

 

1.นักเขียนกับนักอ่านในเฟซบุ๊คเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี

นักเขียนเป็นการให้ด้วยการส่งมอบความรู้ผ่านตัวหนังสือให้ผู้รับหรือนักอ่านอย่างเต็มความสามารถ โดยมีจิตที่อยากจะให้คนอ่านได้ข้อคิด ความรู้ คำแนะนำ ในสิ่งที่นักเขียนอยากสื่อสาร ซึ่งเรื่องไหนที่ตรงใจและกำลังเป็นที่ต้องการของนักอ่าน คนอ่านก็จะได้รับสาระความรู้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตน

 

2.นักเขียนกับนักอ่านในเฟซบุ๊คเอื้ออำนวยประโยชน์ซื่งกันและกัน

นักเขียนจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีนักอ่านเยอะ ๆ หากมีน้อยเกินไปนักเขียนก็หมดกำลังใจ และหากนักอ่านไม่มีหนังสือดี ๆ ออกมาอ่านก็จะทำให้เกิดอาการไม่อยากอ่านขึ้นมาได้ จึงนับว่านักเขียนกับนักอ่านมีความสัมพันธ์กันและอำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยมีหนังสือเป็นสื่อกลาง นักเขียนจึงควรสรรหาเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้อ่านมาส่งมอบเพื่อให้นักอ่านรู้สึกว่าอ่านแล้วได้สาระได้เรื่องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันในกลุ่มนักเขียนกับนักอ่านในเฟซบุ๊ค

3.นักเขียนกับนักอ่านในเฟซบุ๊คต่างดึงดูดสิ่งที่ชอบเหมือนกันเข้าหากัน

ด้วยความชอบที่เหมือนกันจะสามารถดึงดูดนักเขียนและนักอ่านให้มาเจอกันโดยผ่านทางหนังสือได้ นักเขียนที่ชอบในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวก็สามารถดึงนักอ่านที่สนใจการท่องเที่ยวเหมือนกันให้มาเจอกันได้ จึงทำให้เกิดการซื้อขายในกลุ่มเฟซบุ๊คขึ้น นักเขียนที่เขียนเรื่องที่ตนชอบและถนัดมีหลายคนที่ชนะใจคนอ่าน เนื่องจากคนอ่านก็ชอบในเรื่องเดียวกันกับนักเขียน ดังนั้น หากคุณเป็นนักเขียนมือใหม่อาจจะเริ่มจากเรื่องที่คุณชอบและถนัดก่อนเพื่อให้งานเขียนออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและโดนใจคนอ่าน

 

นักเขียนกับนักอ่านในเฟซบุ๊คต่างมีความสัมพันธ์กัน ทุกครั้งที่นักเขียนอยากเขียนหนังสือขึ้นมาสักเล่มจึงควรคำนึงถึงนักอ่านเป็นสำคัญ ว่านักอ่านเป็นใคร มีอาชีพอะไร อายุเท่าไร และมีความสนใจในเรื่องใดกันบ้าง เพื่อที่เวลาคิดเรื่องที่จะเขียนจะได้ตรงใจนักอ่าน ส่วนนักอ่านเองก็ได้รับประโยชน์และโดนใจจากงานเขียนที่มีการเตรียมตัวและเตรียมเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของตน ดังนั้น นักเขียนจึงควรให้ความสำคัญกับนักอ่านเป็นอันดับแรกและมีใจที่จะส่งมอบสาระความรู้ดี ๆ ให้นักอ่านต่อไป

Comments

comments

shares