Browse By

แนวทางการขายบทความในกลุ่มเฟซบุ๊คกับเทคนิคการนำเสนอขาย

สำหรับนักเขียนบทความที่ต้องการขายบทความของตนเองในกลุ่มเฟซบุ๊คก็สามารถทำได้ โดยสามารถประกาศได้หลายกลุ่มในคราวเดียวกัน เพราะโอกาสในการขายบทความจะสูงกว่าหากประกาศขายในกลุ่มเดียว แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรคำนึงที่สำคัญมากอยู่ที่เนื้อหาของบทความซึ่งจะต้องโดนใจผู้ซื้อบทความ สำหรับแนวทางในการขายบทความในเฟซบุ๊คและเทคนิคการนำเสนอขายจะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

 

1.อยากขายบทความในเฟซบุ๊คให้ไวต้องโดนใจผู้ซื้อ

ผู้ซื้อบทความเป็นลูกค้าคนสำคัญที่คนเขียนบทความเช่นคุณต้องเอาใจใส่ในเนื้อหาของตนให้เข้ากับความต้องการของผู้ซื้อโดยอาจดูจากการประกาศซื้อบทความในหมวดหมู่ที่ผู้ซื้อบางรายต้องการ และก็เขียนออกมาให้ไวทันต่อเวลา โอกาสในการขายบทความในกลุ่มเฟซบุ๊คได้ก็จะสูง บางรายประกาศแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็ขายได้เลยเพราะบทความโดนใจผู้ซื้อนั่นเอง

 

2.บทความจะขายในกลุ่มเฟซบุ๊คได้หากใส่ใจในชื่อบทความ

ชื่อบทความนับว่าเป็นปราการด่านแรกที่ผู้ซื้อจะเห็นและให้ความสนใจ ผู้ขายบทความในเฟซบุ๊คจึงต้องตั้งชื่อบทความของตนให้โดนใจผู้ซื้อบทความ ซึ่งมีเทคนิคการตั้งชื่อบทความที่หลากหลาย ควรจะตั้งให้สอดคล้องกับเนื้อหาด้วย ซึ่งแต่ละคนอาจมีเทคนิคการตั้งชื่อที่แตกต่างกัน หากลองฝึกตั้งชื่อบทความบ่อย ๆ ก็จะทำให้การตั้งชื่อให้โดนนั้นเป็นเรื่องง่ายไปเลย

แนวทางการขายบทความในกลุ่มเฟซบุ๊คกับเทคนิคการนำเสนอขาย

3.สร้างเนื้อหาบทความให้แตกต่างไม่ซ้ำใคร

ผู้ขายบทความในเฟซบุ๊คควรรู้จุดเด่นของบทความของตนเอง ว่ามีจุดเด่นในเรื่องอะไรบ้างที่ไม่ซ้ำกับใคร อาจเป็นการสร้างสรรค์เนื้อหาขึ้นมาใหม่จากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง หรือการมุ่งมั่นค้นคว้าเนื้อหาแบบเอาจริงจนรู้แจ้งในเนื้อหานั้น ก็จะทำให้เนื้อหาบทความของคุณโดดเด่นและเป็นจุดขายที่แข็ง ทำให้สามารถขายบทความได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

 

4.หลักการขายบทความที่ดีต้องมีจำนวนไม่มากเกินไป

การขายบทความเป็นล๊อตใหญ่ เช่น 50-60 บทในคราวเดียวกัน อาจจะขายยากและใช้เวลานานกว่าการขายบทความขนาด 5-10 บทความ เพราะมีความสัมพันธ์กับราคาและความพร้อมของผู้ซื้อ การขายแบบล๊อตใหญ่นั้นใช่ว่าจะขายไม่ได้แต่จะขายช้าสักหน่อยและต้องทำการตลาดหลายรอบ เช่น การลดราคาหลายครั้งเป็นต้น ซึ่งจะทำให้รอคอยนานกว่าปกติ ในการเขียนบทความหลายบทเหมาะสำหรับผู้ว่าจ้างที่ทำการจ้างหลายบท แต่ถ้าประกาศขายเองไม่ควรทำล๊อตใหญ่

 

การขายบทความในกลุ่มเฟซบุ๊คนั้นก็เหมือนกับการขายสินค้าที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ซื้อเป็นหลัก โดยหน้าที่การผลิตเนื้อหาที่ดีมีคุณภาพและแตกต่างไม่ซ้ำใครก็นับว่าเป็นจุดขายที่ทำให้การขายบทความเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นที่พอใจแก่ผู้ซื้อบทความที่อยากจะมาใช้บริการกันอย่างเสมอ ผู้เขียนบทความขายจึงควรใส่ใจในงานเขียนของตน

 

Comments

comments

shares