Browse By

5 สิ่งที่ทำแล้วจะช่วยเสริมให้การเขียนบทความของคุณดีขึ้น

การทำงานย่อมมีการช่วยเหลือซึ่งกันให้ความร่วมมือกัน รวมไปถึงการทำงานเป็นทีมงานจึงจะสำเร็จลงได้ การเขียนบทความก็เช่นกันก็จะต้องมีตัวช่วยเสริมให้การเขียนบทความของคุณนั้นออกมาดีและน่าสนใจ ส่วนสิ่งที่จะช่วยเสริมจะมีอะไรบ้างนั้นลองมาติดตามกันค่ะ

 

1.การอ่าน

การอ่านนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมให้คุณเขียนบทความได้ดี ยิ่งอ่านมากก็รู้มากและยิ่งเขียนได้เนื้อหาสาระที่ดีมากขึ้น ต่างกับคนที่ไม่ค่อยได้อ่านแต่มาเขียนบทความ ย่อมทำให้งานเขียนยังไม่ตกผลึกความคิด เพราะการเขียนบทความส่วนหนึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็น มีคำพูดที่ว่าถ้าอยากเป็นนักเขียนก็จะต้องเป็นนักอ่านให้มากที่สุด

 

2.การจด

การจดเป็นสิ่งที่นักเขียนบทความควรทำเป็นประจำ เพราะการจดเป็นการจดความรู้ จดความคิด จดไอเดีย จดสำนวน ซึ่งนักเขียนมืออาชีพส่วนใหญ่จะมีสมุดเล่มเล็กพกติดตัวเสมอเพื่อจดสิ่งที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่ไปพบเจอ เมื่อจะลงมือเขียนก็นำสิ่งที่จดไว้คร่าว ๆ ขึ้นมาขยายความคิด จะช่วยเสริมให้เขียนบทความได้ดีขึ้น

 

3.การจำ

ถ้าคนเราจำสิ่งที่อ่านได้ เวลาเขียนบทความก็จะง่ายและไวขึ้น มีหนังสือสอนเทคนิคช่วยจำวิธีการต่าง ๆ มากมายแต่บางครั้งคุณเองไม่ได้สนใจ เวลาจะเขียนก็เลยไม่แม่นในเนื้อหาทำให้ต้องเสียเวลาไปค้นหาอ่านอีก ดังนั้น จึงควรฝึกเรื่องความจำให้ตนเองจำในสิ่งที่อ่านไปได้ จะช่วยให้เขียนงานได้เร็วขึ้นค่ะ

5 สิ่งที่ทำแล้วจะช่วยเสริมให้การเขียนบทความของคุณดีขึ้น

4.การสังเกต

การสังเกตสิ่งรอบ ๆ ตัว ดูความเป็นไปของชีวิตบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย จะช่วยในเรื่องการเขียนบทความของคุณได้เป็นอย่างดี บุคคลใดที่คอยสังเกตเสมอก็มีเรื่องมานำเสนอและบอกเล่าในแง่มุมต่าง ๆ มากมาย หากคุณสังเกตในเฟซบุ๊คจะเห็นว่ามีบางคนที่ขยันโพสต์วันละหลายบทความเพราะพวกเขาสังเกตความเป็นไปของสภาพแวดล้อมแล้วจับมาเขียนนั้นเอง

 

5.การตรวจทานงานและแก้ไข

เมื่อคุณเขียนบทความเสร็จแล้ว การตรวจทานงานและแก้ไขจะช่วยให้งานของคุณมีคุณภาพขึ้นมาทันที โดยการตรวจทานสามารถทำได้หลายครั้งจนกว่าคุณจะพอใจ แต่ถ้าแน่ใจแล้วก็อาจจะตรวจทานแก้ไขอีกสักครั้งก็พอ ซึ่งนักเขียนบทความที่ทำการตรวจทานงานแก้ไขทุกครั้ง สิ่งนี้จะช่วยเสริมให้บทความของคุณดีขึ้นและน่าสนใจ

 

การเขียนบทความที่มี 5 สิ่งมาช่วยเสริมจะทำให้คุณเขียนบทความได้ง่ายและดีขึ้น อีกทั้งยังได้บทความที่มีคุณภาพจากคนคุณภาพเช่นคุณ เพราะคุณได้ทำสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นจนกลายเป็นความเคยชิน สิ่งดี ๆ ถ้าทำเป็นประจำก็จะช่วยส่งเสริมให้การเขียนบทความดีขึ้นค่ะ

 

Comments

comments

shares