Browse By

เขียนบทความอย่างไรให้ถูกใจคนอ่านด้วยวิธีง่าย ๆ

การเขียนบทความเรื่องหนึ่งเรื่องใด เป็นการนำเสนอเนื้อหาตามประเด็นที่คุณต้องการนำเสนอ โดยอาศัยกลวิธีการนำเสนอในแบบของคุณ จุดประสงค์ก็เพื่อให้คนอ่านถูกใจ แต่เชื่อว่าบางบทความที่คุณเขียนเอง อาจจะยังไม่ถูกใจตนเองด้วยซ้ำไป วันนี้เราจะมาดูว่าควรเขียนบทความอย่างไรถึงจะถูกใจคนอ่านด้วยวิธีง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

1.เขียนบทความให้สั้นกระชับได้ใจความ

เคยไหมเวลาคุณอ่านบทความที่ไม่ยอมเข้าเรื่องเสียที หรือบรรยายเสียยืดยาวหรือใช้คำฟุ่มเฟือย เวิ่นเว้อ คุณจะรู้สึกเบื่อไม่อยากอ่านบทความนั้นเลย ในมุมของนักเขียนคุณต้องเขียนเนื้อหาให้กระชับได้ใจความ เรื่องนี้ต้องอาศัยการฝึกและคุณควรจะมีคลังคำจำนวนมากเพื่อมาแทนประโยคที่คุณต้องการจะสื่อให้กระชับมากขึ้น

 

2.มีประเด็นในการเขียนที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม

การนำประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมมาเขียนบทความย่อมถูกใจคนอ่าน เพราะเขียนในสิ่งที่พวกเขาสนใจ คุณก็สามารถเรียบเรียงเนื้อหาให้เหมาะสมชวนติดตามด้วยสำนวนและภาษาที่สวยงาม มุ่งเน้นในเชิงบวก นำเสนอทัศนะได้อย่างชัดเจน งานเขียนเช่นนี้จะเป็นที่ถูกใจคนอ่านอย่างแน่นอน

 

3.เขียนบทความให้แตกต่างบนพื้นฐานความเป็นจริง

ว่ากันว่าทุกสิ่งที่คุณกำลังจะเขียนนั้น ก็มีคนเขียนมาก่อนแล้วในเรื่องเดียวกัน ดังนั้น คุณควรจะมีมุมมองในเรื่องนั้น ๆ ที่แตกต่างแล้วเรียบเรียงเขียนขึ้นมาใหม่บนพื้นฐานความเป็นจริง ย่อมเป็นที่ถูกใจคนอ่านแน่นอน เพราะคุณได้นำเสนอในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ทำให้คนอ่านเกิดการแตกยอดทางความคิดได้

เขียนบทความอย่างไรให้ถูกใจคนอ่านด้วยวิธีง่าย ๆ

4.ไม่มีคำผิดในผลงานเขียนบทความ

งานเขียนที่มีคำผิดโผล่ออกมาให้เห็น ย่อมทำให้คนอ่านเกิดคำถามในใจว่าคนเขียนรู้จริงหรือเปล่า ขนาดเขียนก็ยังเขียนผิด ดังนั้น การเขียนผิดอาจเกิดจากพิมพ์ตก หรือเขียนคำผิดจริง ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้เขียนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะคนอ่านสามารถชี้วัดได้จากสิ่งที่พวกเขาอ่านอยู่ตรงหน้า พูดง่าย ๆ คืออย่าให้มีคำผิดถึงเรียกว่ามีคุณภาพในงาน

 

5.ใส่พลังความคิดอย่างสุดกำลัง

การทำอะไรที่สุดความสามารถสุดกำลังในการงานย่อมทำให้ผลงานออกมาดี งานเขียนบทความหากคุณใส่พลังความคิดอย่างสุดกำลังเข้าไปในบทความโดยการคิดให้จบก่อนที่จะลงมือเขียนทุกครั้งแล้ว เชื่อว่าจะโดนใจผู้อ่านอย่างแน่นอน เพราะงานเขียนต้องใช้พลังภายในอย่างพลังความคิดมาก การคิดไม่จบอาจทำให้งานเขียนของคุณไม่เข้าตาได้

 

การเขียนบทความที่ถูกใจคนอ่านนอกจากเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว คุณควรจะเขียนด้วยรูปแบบที่สวยงาม มีการเว้นวรรคในจังหวะที่ควรเว้น หรือขึ้นหัวข้อใหม่ จะทำให้คนอ่านอยากอ่านบทความของคุณให้จบ ซึ่งนั้นหมายถึงการใส่ใจในรายละเอียดของตัวนักเขียนที่อยากจะนำเสนอบทความให้ผู้อ่านได้สาระความรู้อย่างแท้จริง

 

Comments

comments

shares