Browse By

5 เหตุผลที่ควรอ่านหนังสือหรืออีบุ๊คเกี่ยวกับการสอนเขียนบทความ

มีหนังสือเล่มและอีบุ๊คที่สอนเกี่ยวกับการเขียนบทความ ให้นักอยากเขียนและนักเขียนมือใหม่ได้ซื้อหาเป็นเจ้าของกัน ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อยู่มาก เพราะมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ทำให้เราได้มุมมองและความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งข้อดีของการอ่านหนังสือหรืออีบุ๊คเกี่ยวกับการสอนเขียนบทความมีหลายแง่มุม จะเป็นอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

 

1.ได้รับคำสอนเกี่ยวกับการเขียนบทความโดยตรง

แน่นอนว่าจุดประสงค์ของผู้เขียน ก็เพื่อสอนเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทความ ว่าควรจะเขียนอย่างไร มีข้อควรระวังและเรื่องที่จะต้องทำหลายเรื่องถ้าอยากประสบความสำเร็จ ซึ่งคำแนะนำต่าง ๆ อาจจะไม่ครบทุกด้าน แต่ถ้าเราค่อย ๆ เก็บเกี่ยวการสอนเขียนบทความก็จะทำให้เราได้เข้าใจหลักการเขียนบทความมากขึ้น

 

2.ช่วยแก้ปัญหาการเขียนบทความที่กำลังประสบอยู่

บางครั้งนักเขียนบทความมือใหม่อาจจะประสบปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียนว่าจะเขียนอย่างไร หรือไม่ก็เกี่ยวกับการคิดไม่ออก ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไร เมื่อได้อ่านหนังสือหรืออีบุ๊คที่ผู้เขียนมีประสบการณ์มาก่อนก็จะช่วยให้คุณกระจ่างในความเข้าใจ และสามารถเขียนบทความที่ยังติดขัดต่อไปได้

 

3.หนังสือหรืออีบุ๊คสอนเขียนบทความเปรียบเสมือนครูใกล้ตัว

ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการเขียนบทความที่คุณได้อ่านแล้ว ส่วนที่จำได้ก็สามารถนำมาใช้ได้ทันที ส่วนที่จำไม่ได้ก็สามารถเปิดอ่านได้ตลอดเวลา หนังสือเหล่านี้เปรียบเสมือนครูใกล้ตัวคู่กายนักเขียน โดยไม่ต้องคอยถามครูที่เป็นบุคคลให้เสียเวลา ข้อดีตรงนี้จึงให้ประโยชน์มาก ดังนั้น คุณควรหาหนังสืออีบุ๊คหรือหนังสือเล่มที่สอนเขียนบทความเก็บไว้กับตัว

5 เหตุผลที่ควรอ่านหนังสือหรืออีบุ๊คเกี่ยวกับการสอนเขียนบทความ

4.ให้แนวคิดเสริมสร้างกำลังใจในการเขียนบทความ

เชื่อได้ว่าหนังสือทุกเล่มที่มาจากประสบการณ์ของผู้เขียน และเขียนมาจากใจ จะทำให้นักเขียนมือใหม่สามารถสัมผัสได้และเนื้อหาจะมีส่วนที่ให้กำลังใจ ไม่ท้อถอยในการเขียนบทความ ซึ่งจะทำให้นักเขียนมือใหม่มีแรงใจที่จะเขียนบทความต่อไป ลองเลือกหนังสือเขียนบทความที่ชอบใจไว้ข้างกายสักเล่มและเมื่อว่างคราวใดก็หยิบขึ้นมาอ่านทำให้รู้สึกดีจริงๆ

 

5.ให้มุมมองใหม่ที่แตกต่างในการเขียนบทความ

บางครั้งเราอาจจะไม่คิดว่าจะมีมุมมองอื่นใดอีกหรือไม่ แต่เมื่ออ่านหนังสือหรืออีบุ๊คที่สอนเกี่ยวกับการเขียนบทความแล้ว ผู้เขียนจะชี้ให้มุมมองหรือประเด็นใหม่ ๆ ที่แตกต่าง ให้นักเขียนมือใหม่ได้เห็น ซึ่งจะทำให้นักเขียนมือใหม่เก็ทในเรื่องนั้น ๆ ได้ทันที และสามารถเป็นไอเดียในการเขียนบทความของตนได้

 

การมีหนังสือเล่มและอีบุ๊คที่สอนเกี่ยวกับการเขียนบทความไว้คู่กายสักเล่มหรือสองเล่มเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะความรู้ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาถือว่าคุ้มค่ามาก จะช่วยให้นักเขียนมือใหม่เหมือนมีครูอยู่ใกล้ ๆ คอยชี้แนะได้ตลอดเวลา

 

Comments

comments

shares