Browse By

เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ผู้อ่านประทับใจ

การเขียนบทความให้ประทับใจผู้อ่านเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก ซึ่งหากนักเขียนได้ฝึกฝนและนำหลักการเหล่านี้ไปใช้บ่อย ๆ ก็จะทำให้งานเขียนของคุณเกิดเป็นความประทับใจของผู้อ่าน ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องใส่พลังใจลงไปในงานเขียนบทความของตนอย่างเต็มที่ และควรฝึกฝนให้ตนเองได้เขียนบทความตามหลักการทั้ง 5 ข้อนี้ ส่วนจะมีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

 

1.เขียนให้ตรงกับประสบการณ์หรือโดนใจ ตรงใจ ผู้อ่าน

การเขียนบทความให้ตรงกับประสบการณ์ โดนใจ ตรงใจ คนอ่านนั้น ย่อมทำให้คนอ่านนำมาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตนหากเป็นเรื่องทางลบก็ก่อให้เกิดกำลังใจที่จะสู้ต่อไป เพราะไม่ใช่มีเขาคนเดียวที่พบเจอเหตุการณ์ที่เลวร้าย แต่กลับมีคนอื่นได้ประสบพบเจอปัญหาในชีวิตด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเลือกประสบการณ์ที่ตรงใจผู้อ่านจึงเกิดผลมาก คุณจึงต้องคัดประสบการณ์ที่ควรนำเสนอจริง ๆ อย่างนี้ได้ใจคนอ่านไปเต็ม ๆ

 

2.นำเสนอทัศนคติในแง่บวก ช่วยสร้างพลังใจ

การนำเสนอทัศนคติในแง่บวกช่วงสร้างพลังใจให้กับผู้อ่าน นักเขียนบทความจะต้องฝึกฝนวิธีคิดต่อเหตุการณ์ ต่อข้อมูล ให้เป็นทัศนคติในแง่บวก เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้ผู้อ่าน การจะทำเช่นนี้ได้ นักเขียนจะต้องอ่านหนังสือเพื่อดึงทัศนคติในแง่บวกจากในหนังสือออกมา หรือจากชีวิตประจำวันและฝึกคิดในแง่บวกเป็นประจำ ก็จะช่วยให้นักเขียนนำเสนอมุมมองและมีทัศนคติในแง่บวก ช่วยจรรโลงใจผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ผู้อ่านประทับใจ

3.เขียนในสิ่งที่ช่วยคลี่คลายปัญหาของผู้อ่าน

เมื่อนักเขียนบทความนำเสนอปัญหาอะไรสักอย่างขึ้นมา ก็จะต้องเขียนวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้กระจ่างด้วย จะเป็นทางออกหรือวิธีการต่าง ๆ ก็ต้องเขียนให้ชัดเจนให้ผู้อ่านสามารถทำตามได้ เมื่ออ่านจบเขาอยากจะแบ่งปันหรือเผยแพร่บทความของคุณต่อนั้นหมายความว่า บทความของคุณช่วยคลี่คลายปัญหาของผู้อ่านได้จริง เรื่องนี้นักเขียนก็ต้องฝึกบ่อย ๆ ก็จะสามารถเขียนบทความที่ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

 

4.ใช้คำหรือภาษาที่อธิบายให้เห็นภาพ

การเขียนบทความให้ประทับใจผู้อ่านนั้น นักเขียนบทความต้องรู้จักการใช้คำหรือภาษาที่อธิบายให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน เรื่องนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกด้วยเช่นกัน โดยคุณอาจจะลองนำภาพบ้านหรือสิ่งที่จะเขียนให้มองเห็นแล้วอธิบายเป็นภาษาเขียนดู แล้วลองอ่านดูว่าตนเองเห็นภาพแล้วหรือยังและต้องเลือกใช้คำให้เหมาะสมด้วย เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถทำตามหลักการข้อนี้อย่างมืออาชีพเลยทีเดียว

 

5.มีประโยคปิดท้ายอย่างชัดเจน

นักเขียนบทความต้องคิดหาประโยคปิดท้ายในตอนจบให้ชัดเจนและเห็นภาพ จะทำให้ผู้อ่านประทับใจและเป็นที่จดจำ โดยการลองหาประโยคปิดท้ายที่โดนใจจากในหนังสือแล้วลองคิดประโยคปิดท้ายของตัวเอง ก็จะค้นพบว่าหากเราใส่ใจก็จะทำได้เป็นอย่างดี

 

หากคุณมีเป้าหมายในการเขียนบทความให้ประทับใจคนอ่าน ก็ต้องยอมทุ่มเทพลังกายพลังใจในการฝึกฝนหลักการทั้ง 5 ข้อนี้ เชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากความพยายามยังเป็นคำกล่าวที่นำมาใช้ได้กับการเขียน และจะทำให้คุณเป็นนักเขียนบทความที่ผู้อ่านประทับใจอย่างแน่นอนค่ะ

Comments

comments

shares