Browse By

Daily Archives: June 13, 2016

แนวทางการหาช่องทางในการขาย ebook ออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น

แนวทางการหาช่องทางในการขาย ebook ออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น

สำหรับคนที่อยากเขียนหนังสือและหวังว่าจะมีผลงานรวมเล่มกับเขาสักเล่มหนึ่งนั้น คงไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะนำผลงานไปขายให้กับใครหรือที่ไหนอีก เพราะมีระบบช่วยขายในรูปแบบขาย ebook ออนไลน์ ที่สามารถนำผลงานของตนไปวางจำหน่ายได้

ขั้นตอนในการเริ่มต้นเขียนหนังสืออย่างได้ผลเพื่อให้สำเร็จเป็นเล่ม

3 ขั้นตอนในการเริ่มต้นเขียนหนังสืออย่างได้ผลเพื่อให้สำเร็จเป็นเล่ม

การเขียนหนังสือสักเล่มต้องมีการเริ่มต้นเสียก่อน การเริ่มต้นอาจหมายถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงมือเขียนหนังสือ เพราะข้อมูลที่จะเขียนนั้นมีมากมาย