Browse By

Daily Archives: January 16, 2016

เรียนรู้การเขียนบทความด้วยตนเองกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

เรียนรู้การเขียนบทความด้วยตนเองกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

การเรียนรู้สามารถทำได้ 2 แบบ คือเรียนรู้จากผู้อื่นและเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการเขียนบทความคุณสามารถเรียนรู้การเขียนบทความด้วยตนเองได้ โดยอาศัยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งเป็นวัตถุดิบและครูสอนที่สำคัญ