Browse By

Daily Archives: November 11, 2015

แบบภาษีอีบุ๊คKindle

การกรอกแบบฟอร์มภาษีนักเขียนอีบุ๊คKindle อเมซอล

ตามกฎระเบียบภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา Amazon ซึ่งถือเป็นบริษัทหนึ่งที่มีรายได้ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาษีของคุณภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ