Browse By

Daily Archives: October 26, 2015

หนังสืออีบุ๊คKindle Amazon

การเจริญเติบโตของตลาด Kindle

การเจริญเติบโตของตลาด Kindle เป็นเพียงการเพิ่มขึ้น บางคนที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดหนังสือที่อ่านหนังสือผ่าน Kindle หรือ E-devices อุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Kindle ebook เป็นสิ่งที่นักอ่านหรือนักเขียนเลือก