Browse By

Daily Archives: October 19, 2015

ข้อแนะนำดี-ๆ-เมื่ออยากเป็นนักเขียนให้สำเร็จ

ข้อแนะนำดี ๆ เมื่ออยากเป็นนักเขียนให้สำเร็จ

…..ในปัจจุบันนี้มองไปทางไหนจะเห็นคอร์สที่เปิดสอนนักเขียนหน้าใหม่เต็มไปหมด เพราะผู้สอนหรือวิทยากรรู้ดีว่าผู้คนส่วนใหญ่เริ่มอยากจะเขียนกันมากขึ้น ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน