Browse By

เขียนบทความอย่างไรให้จับใจคนอ่าน

สำหรับนักเขียนหน้าใหม่ทุกท่านคงจะอึดอัดใจไม่น้อยที่จะต้องเขียนบทความสักเรื่อง ว่าจะเขียนย่างไรให้จับใจคนอ่าน ซึ่งจะขอนำเทคนิคบางประการที่มีจำนวน 12 ข้อ มาแบ่งปันกันค่ะ

1.การตั้งประเด็นต้องมีความชัดเจน หากประเด็นยังไม่ชัดเจนจะทำให้งานเขียนของคุณจับทิศทางไม่ได้ว่าคุณต้องการสื่ออะไร จึงต้องมีการตกผลึกความคิดเสียก่อน

2.เขียนให้กระชับไม่เวิ่นเว้อ เรื่องนี้สำคัญมาก การจะทำให้บทความของคุณกระชับได้นั้น คุณจำเป็นต้องสะสมคลังคำให้มาก เพื่อจะนำมาใช้แทนประโยคใดประโยคหนึ่งให้ข้อความกระชับได้

3.การใช้ถ้อยคำ การจะเขียนให้จับใจคนอ่านนั้น คุณควรเลือกใช้ถ้อยคำได้อย่างชัดเจน รู้ความหมายของคำ มีการใช้คำสวยงาม มีการใช้สำนวนเฉพาะตัว คุณควรสนใจในคำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการเขียน

4.ใช้คำหรือภาษาอธิบายให้เห็นภาพ เวลาผู้อ่านอ่านงานเขียนของคุณมิใช่แค่เพียงตัวอักษรที่เรียงกันเท่านั้น แต่ยังเกิดภาพในใจด้วย ดังนั้น นักเขียนจึงควรใช้คำหรือภาษาในการอธิบายให้เห็นภาพ เรื่องนี้ต้องฝึกฝนด้วยเช่นกัน

5.ตรงกับประสบการณ์ของผู้อ่าน คุณเคยสังเกตตัวเองในฐานะนักอ่านจะเห็นว่าเรื่องไหนที่ตรงกับประสบการณ์ของคุณก็จะรู้สึกชอบและโดนใจเป็นพิเศษ ดังนั้น การเขียนให้ตรงกับประสบการณ์ของผู้อ่านจึงสามารถจับใจคนอ่านได้ด้วยเช่นกัน

6.เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผู้อ่านไม่เคยรู้มาก่อน การเขียนบทความที่เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนย่อมเป็นงานเขียนที่จับใจว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยหรอ ผู้เขียนที่มีเรื่องราวในมุมแปลกจะทำให้มีคนติดตามงานเขียนเสมอ

7.เป็นสิ่งที่คลี่คลายปัญหาในใจของผู้อ่าน เมื่อคุณเขียนบทความที่นำเสนอปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณก็จะต้องคลี่คลายปัญหาในใจของผู้อ่านด้วย เหมือนเสนอทางออกให้ งานเขียนนั้นก็จะตอบคำถามในใจของผู้อ่าน ทำให้คนอ่านได้รับคำตอบหรือสิ่งที่อยากรู้ตามต้องการ

8.เป็นสิ่งสะเทือนใจ หากเรื่องที่คุณเขียนกระทบความรู้สึกของผู้อ่านในฐานะมนุษย์ งานเขียนชิ้นนี้ก็จะเป็นที่จดจำและผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของตนได้

9.ชี้ให้เห็นความจริงด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง งานเขียนชิ้นหนึ่งจะมีแง่มุมที่ผู้เขียนนำเสนอ ในฐานะผู้เขียนคุณจึงควรหาข้อมูลที่ถูกต้องมาสนับสนุนข้อเขียนตามแง่มุมที่คุณต้องการนำเสนอ จึงควรนำเสนอด้วยข้อมูลที่ถูกต้องจริง ๆ

10.เป็นทัศนคติในแง่บวก ช่วยสร้างพลังใจ เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่อาจประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตที่หลากหลายทำให้รู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง หากพวกเขาได้อ่านงานเขียนที่มีทัศนคติในแง่บวกและเพิ่มพลังใจขึ้นมาได้งานเขียนชิ้นนี้จึงเป็นที่จับใจและจดจำของผู้อ่าน

11.มีการเรียบเรียงอย่างเป็นรูปแบบ งานเขียนควรมีลักษณะเฉพาะตัวในด้านกลวิธีการนำเสนอ โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความสอดคล้องและไม่ทำให้ผู้อ่านงงกับบทความที่คุณเขียน

12.มีประโยคปิดท้าย ในตอนจบการเขียนบทความคุณควรมีประโยคปิดท้ายอย่างชัดเจนและเห็นภาพหรือเป็นบทสรุปได้ด้วยตัวของมันเอง เพื่อที่จะทำให้ผู้อ่านจับใจและได้ข้อคิดเมื่ออ่านบทความจบ

เทคนิคการเขียนบทความให้จับใจคนอ่านทั้ง 12 ข้อนี้ เป็นแนวทางที่จะช่วยให้งานเขียนของคุณได้วิเคราะห์ว่าเข้าหลักการข้อไหนบ้าง ซึ่งบทความหนึ่งอาจจะเข้าหลักการ 1 หรือ 2 3 4 ข้อ ก็ถือว่าเป็นงานเขียนที่สามารถจับใจคนอ่านได้

Comments

comments

shares