Browse By

5 แหล่งเรียนรู้ในการหาเทคนิคการเขียนบทความให้ดีมีการพัฒนา

การเขียนนั้นไม่มีรูปแบบตายตัว ผู้เขียนจึงต้องหาเทคนิคการเขียนอยู่เสมอ เพื่อให้งานเขียนเขียนได้โดนใจผู้ว่าจ้างและคนอ่าน ซึ่งผู้เขียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองและจากการเข้ารับการอบรมจากนักเขียนผู้มีประสบการณ์ ในที่นี้ขอแนะนำการหาเทคนิคการเขียนบทความด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

1.หาเทคนิคการเขียนบทความจากหนังสือพิมพ์

ในหนังสือพิมพ์จะมีบทความที่หลากหลาย คุณสามารถหาหนังสือพิมพ์มาอ่านและทำความเข้าใจในบทความที่คุณชื่นชอบ เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับงานเขียนบทความของคุณ โดยคุณสามารถตัดบทความที่คล้ายกันนำมารวมใส่แฟ้มไว้เพื่อเป็นข้อมูลและได้เรียนรู้กลวิธีการเขียน ซึ่งการทำเช่นนี้ไม่เป็นการเสียเวลาแต่จะทำให้คุณมีการพัฒนางานเขียนบทความมากขึ้น

2.หาเทคนิคการเขียนบทความจากนักพูด

นักพูดมักจะพูดจาน่าเชื่อถือ ซึ่งจะต้องมีการอ้างคำคม หรือคำสุภาษิต และมีการร้อยเรียงถ้อยคำทำให้ผู้ฟังสนุกสนานและได้ความรู้ ซึ่งคุณสามารถฟังนักพูดมืออาชีพได้จากในยูทูบ เพื่อศึกษาการใช้คำ การใช้เหตุผล การใช้ภาษา แล้วนำมาปรับใช้กับงานเขียนบทความของคุณ การฟังก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่นักเขียนบทความควรได้ยินได้ฟังบ่อย ๆ เพื่อพัฒนางานเขียนต่อไป

3.หาเทคนิคการเขียนบทความจากเว็บไซต์

ในเว็บไซต์ต่าง ๆ จะมีการสอนเขียนบทความอยู่เป็นจำนวนมาก อาจมาในรูปของอีบุ๊ค ซึ่งเป็นการสอนเขียนบทความโดยเฉพาะ ในราคาที่ไม่แพง ซึ่งคุณสามารถนำมาพิจารณาดูและทำตามว่าจริงหรือไม่กับคำแนะนำ บางครั้งหนึ่งประโยคหรือหนึ่งข้อความอาจทำให้การเขียนบทความของคุณพัฒนาไปอย่างคาดไม่ถึงก็เป็นได้

5 แหล่งเรียนรู้ในการหาเทคนิคการเขียนบทความให้ดีมีการพัฒนา

4.หาเทคนิคการเขียนบทความจากหนังสือ

คุณควรมีหนังสือเล่ม ที่แนะนำเทคนิคการเขียนบทความติดตัวไว้เสมอ ให้ตัวเองได้เห็นบ่อย ๆ เพื่อที่จะฝังแน่นกลวิธีเข้าไปในจิต ครั้นจะลงมือเขียนคราใดก็จดจำได้ง่าย ว่ามีเทคนิคเช่นนี้อยู่แล้วนำมาปรับใช้ ซึ่งต่างจากคนที่ไม่ค่อยเกาะติดหนังสือที่เกี่ยวกับการสอนเขียนบทความจะทำให้เกิดสภาวะที่เป็นปัญหาต่อการเขียนบทความได้ เช่น เขียนไม่ออก เกิดอาการตัน ไม่รู้จะเขียนอะไรดี เป็นต้น

5.หาเทคนิคการเขียนบทความจากการพูดคุย

ในยามที่คุณได้พบปะกับผู้คน หากคนเหล่านั้นมีความรู้ในเรื่องใด และคุณกำลังจะเขียนบทความในเรื่องนั้นพอดี คุณสามารถสอบถามเชิงพูดคุยหาความรู้ โดยอาจจะบอกว่ากำลังเขียนบทความเรื่องนี้อยู่ เห็นว่าคุณทำอาชีพนี้จึงขอถามเรื่องนี้สักหน่อย ซึ่งพวกเขามักจะเต็มใจบอกคุณจากใจจริง ตรงจุดนี้เองที่คุณจะนำความรู้ที่ได้ยินมาต่อยอดทำให้งานเขียนของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

การเขียนบทความนั้น จำเป็นต้องหาเทคนิคที่โดนใจคุณเสมอหลาย ๆ ทาง หลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งสามารถมองหาได้ง่ายจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เพียงแค่คุณมีความอยากที่จะพัฒนาการเขียนอย่างจริงจัง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยคุณได้ในเวลาที่เหมาะสม

Comments

comments