Browse By

เขียนบทความอย่างไรให้โดนใจคนอ่านแถมได้เงิน

การทำงานต่าง ๆ ก็ต้องมีหลักการทำงานที่ถูกต้อง งานจึงจะสำเร็จและเป็นผลดี การเขียนบทความเพื่อขายก็เช่นกันจะต้องมีหลักการเขียนเพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับและได้อยู่ในวงการของการเขียนบทความไปนาน ๆ โดยนักเขียนบทความจำเป็นต้องพัฒนาการเขียนในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้เพื่อให้โดนใจคนอ่าน

1.เขียนบทความให้คนอ่านรู้เรื่อง

การที่คนอ่านจะรู้เรื่องในสิ่งที่นักเขียนบทความต้องการสื่อนั้น ตัวคนเขียนจะต้องมีเรื่องที่จะเขียนก่อนเมื่อได้เรื่องที่จะเขียนแล้วนำมาทำความเข้าใจร้อยเรียงว่าจะเขียนอย่างไรให้คนอ่านจับติด ซึ่งอาจจะใช้วิธีตั้งคำถามว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ก็ได้ โดยคุณลองเขียนในกระดาษดูก่อนว่าตนเองเข้าใจเรื่องที่จะเขียนหรือยัง ขาดองค์ประกอบอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้าครบแล้วก็ลงมือเขียนได้เลยแล้วลองอ่านซ้ำอีกครั้ง ถ้าคนเขียนอ่านแล้วรู้เรื่องก็ถือว่าผ่าน

2.เขียนบทความให้กระชับไม่เวิ่นเว้อ

สำหรับมือใหม่อาจจะเป็นกันมากเรื่องการเขียนไม่กระชับและเวิ่นเว้อไม่เข้าประเด็นสักที ซึ่งจะทำให้คนอ่านพลอยเบื่อและเลิกอ่านไปเลย ดังนั้น วิธีแก้คุณจะต้องสะสมคลังศัพท์ไว้มาก ๆ เพื่อนำมาแทนประโยคที่คุณต้องการสื่อจะช่วยประหยัดคำไปได้มากเลยทีเดียว โดยคุณหาสมุดมาเล่มหนึ่งสำหรับเขียนคลังคำโดยแบ่งหมวดหมู่ก็จะดีมาก เช่น หมวดของใจ จะมีคำว่า ดีใจ เสียใจ เกรงใจ ย่ามใจ ตกใจ สบายใจ เป็นต้น ในหมวดอื่น ๆ ก็ทำแบบเดียวกันคุณก็จะมีคลังคำไว้ใช้มากมาย

เขียนบทความอย่างไรให้โดนใจคนอ่านแถมได้เงิน

3.เขียนบทความโดยมีประเด็นที่ชัดเจน

ในบทความหนึ่งคุณจะต้องมีประเด็นที่จะเขียนก่อนและควรมีเป็นประเด็นและเนื้อหาที่ชัดเจน มีความน่าสนใจและโดดเด่น มีความแปลกและแตกต่าง เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับนักเขียนมือใหม่ไม่น้อยถ้าไม่ชำนาญในการหาประเด็น เนื้อหาก็มักจะไม่มีอะไรน่าสนใจ จึงทำให้นายจ้างยกเลิกงานไป เรื่องนี้นักเขียนต้องฝึกคิดประเด็นโดยตั้งคำถามกับตัวเองในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของบทความก็จะได้ประเด็นที่น่าสนใจนำมาเขียนบทความให้โดนใจคนอ่าน

4.เขียนบทความโดยชี้ให้เห็นความจริงด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

การเขียนบทความจะต้องเขียนในสิ่งที่เป็นความจริง นักเขียนบทความจึงต้องเขียนโดยแสดงหรือชี้ให้เห็นความจริงในแง่มุมที่จะเขียนในเรื่องนั้น ๆ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน สำหรับข้อมูลที่ถูกต้องนั้น นักเขียนบทความต้องทำการบ้านให้หนักเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องจริง ๆ โดยลองดูจากแหล่งข้อมูลสัก 2-3 แห่ง หากข้อมูลในเรื่องนั้น ๆ พูดตรงกันก็มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาอ้างอิงได้

การเขียนบทความให้โดนใจคนอ่านนั้น จำเป็นต้องรู้รายละเอียดขององค์ประกอบอย่างรู้จริง การเขียนบทความก็จะมีทิศทางที่คนอ่านยอมรับและนายจ้างก็พอใจทำให้คุณอยู่ในวงการนี้ไปนาน ๆ ซึ่งแน่นอนว่าค่าตอบแทนหรือเงินก็จะตามมาตามความสามารถในการเขียนบทความที่คุณฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

Comments

comments