Browse By

หลักการเขียนบทความขายที่ดี เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง

การเขียนบทความมีความสัมพันธ์กับรายได้โดยตรง ยิ่งเขียนบทความต่อวันได้เยอะเท่าไรรายได้ก็เพิ่มในอัตราส่วนที่สอดคล้องกัน ดังนั้น หากนักเขียนอยากมีรายได้จากการเขียนบทความอย่างต่อเนื่อง ก็จะต้องพัฒนาการเขียนบทความของตนให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้เป็นที่พอใจของนายจ้าง และเกิดการจ้างงานต่อเนื่อง ส่วนการเขียนบทความที่ดีจะมีหลักอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

 

1.เขียนบทความให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง

หลักการเขียนบทความที่ดีที่ต้องคำนึงถึงในส่วนของผู้ว่าจ้างนั้น ผู้เขียนจะต้องสร้างเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ถ้าเขียนไม่ตรงตามที่นายจ้างกำหนดก็อาจมีการบอกเลิกได้ นักเขียนบทความขายจึงต้องตีโจทย์ที่นายจ้างให้มา ทำความเข้าใจและลงมือเขียนให้ตรงต่อความต้องการบทความของนายจ้างจริง ๆ

 

2.เขียนบทความให้มีเนื้อหาสาระให้คนอ่านได้ประโยชน์

เรื่องประโยชน์ต่อคนอ่านนั้นสำคัญ นักเขียนบทความที่ดีจะต้องรู้ว่าเมื่อคนอ่านมาอ่านบทความของเราแล้ว พวกเขาจะได้รับอะไรกลับไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักเขียนบทความที่จะต้องสรรหาสาระมานำเสนอในบทความที่เขียนให้ดีที่สุด โดยนำความรู้ที่ตนเองมีและความรู้จากที่ค้นหาเพิ่มเติมแล้วนำมาเขียนในสไตล์ของนักเขียนเอง บทความก็จะมีสาระมากขึ้น

 

3.เขียนบทความด้วยความตั้งใจจะให้ผลงานออกมาดีที่สุด

ความตั้งใจที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุดควรเป็นโจทย์ที่นักเขียนบทความควรตั้งใจเอาไว้เลย เพราะจะเหมือนเป็นพลังผลักดันจากภายในให้เกาะติดกับการทำผลงานเขียนให้ออกมาดีที่สุด ซึ่งการเขียนบทความที่ออกมาจากความตั้งใจแบบนี้ ผู้ว่าจ้างก็สัมผัสได้ ทำให้คุณได้รับการพิจารณาให้เป็นนักเขียนกันไปแบบยาว ๆ ต่อเนื่องเลยล่ะ

หลักการเขียนบทความขายที่ดี เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง

4.เรียนรู้วิธีการเขียนบทความที่ถูกต้อง

นักเขียนบทความขายจะต้องเรียนรู้วิธีการเขียนบทความให้ถูกต้อง ซึ่งสามารถซื้อหนังสืออีบุ๊คที่สอนเขียนบทความไปศึกษาและทำตามดูได้ จะทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีรูปแบบการเขียนบทความที่ถูกต้อง นับว่าคุ้มค่ามาก เพราะต้องยอมรับว่าคนที่เขียนอีบุ๊คเกี่ยวกับสอนเขียนบทความนั้นมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งทีเดียว

 

5.พัฒนาตนเองในเรื่องของการเขียนบทความเป็นประจำ

การพัฒนาตนเองในเรื่องการเขียนบทความนักเขียนต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะการเขียนบทความมีองค์ประกอบมากมายที่ต้องใช้ระยะเวลาเรียนรู้ทั้งชีวิตเลยทีเดียว นักเขียนบทความจึงหยุดนิ่งไม่ได้ โดยเฉพาะพยายามเขียนบทความทุกวันจะทำให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าคนที่พัฒนาตนเองในด้านการเขียนย่อมมีรายได้ตามมา

 

การเขียนบทความที่ดีนั้น มีหลักให้นักเขียนได้ยึดหรือทำตามในหลายเรื่อง ซึ่งตัวนักเขียนเองจะต้องค้นหาเพื่อให้ตัวเองเป็นนักเขียนบทความทำผลงานออกมาอย่างดีที่สุด เพราะการทำเช่นนี้ย่อมมีผลต่อรายได้ที่จะตามมาอีกด้วย

Comments

comments