Browse By

4 ข้อดีของการนำเวลามาใช้กับงานเขียนบทความให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการเขียนบทความบทหนึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดจนบางครั้งนักเขียนบทความก็ลืมที่จะนำเวลามาช่วยให้งานเขียนให้ได้ไอเดียที่สร้างสรรค์มากขึ้น ส่วนเวลาจะเป็นประโยชน์ต่อนักเขียนบทความอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะ

1.เพื่อช่วยให้นักเขียนบทความเกิดความคิดสร้างสรรค์

ในการคิดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งหากมีการกำหนดเวลาจะทำให้เกิดไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่าไม่มีการกำหนดเวลา เช่น ในการแข่งขันให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะนำเวลามากำหนดหากใครทำได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดหรือเสร็จไวกว่าจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าเมื่อทำเช่นนี้จะทำให้ผู้เข้าแข่งขันเกิดไอเดียที่สร้างสรรค์มากมายเพื่อให้สำเร็จหรือชนะ เช่นเดียวกับงานเขียนหากนำเวลามาจับโดยกำหนดเวลาไว้ว่าจะเขียน 1 ย่อหน้า ภายในเวลา 3 นาที เหมือนกับได้แข่งกับตัวเอง จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียได้ดีกว่า หลังจากนั้นจึงมาคัดกรองและขัดเกลาอีกครั้ง วิธีนี้จะช่วยให้คุณได้ไอเดียใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ในการเขียนบทความได้มากขึ้น

2.เพื่อประมาณเวลาที่ใช้ในการเขียนบทความต่อบท

นักเขียนบทความที่รับงานเขียนไว้หลายบทความ หากได้ลองจับเวลาในการเขียนของตนว่าบทหนึ่งที่มี 500 คำไทย จะใช้เวลากี่นาที เพราะถ้าเรารู้เวลาที่ใช้จะทำให้เรากำหนดเวลาแล้วเสร็จของแต่ละบทความได้ สำหรับมือใหม่อาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ 1 บทความ แต่หากมืออาชีพแล้วอาจทำเวลาได้ 15 นาทีต่อบทความเลยทีเดียว

4 ข้อดีของการนำเวลามาใช้กับงานเขียนบทความให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.เป็นการฝึกวินัยในการใช้เวลาของนักเขียน

การนำเวลามาใช้ในงานเขียนเป็นการฝึกวินัยที่ดีเยี่ยม หากเป็นการเขียนบทความ 1 บทความ เมื่อคุณเริ่มเขียนพร้อมจับเวลาไปด้วย จะทำให้คุณเหมือนมีพลังที่จะทำให้เสร็จภายในเวลา และหากคุณทำเช่นนี้ทุกครั้ง วินัยก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาเขียนบทความคราใดก็ตั้งเวลาทันทีเป็นเชิงแข่งขันกับตัวเองสักหน่อย อาจตั้งเวลาให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้ตนเองยืดเยื้อมากนัก

4.เพื่อวางแผนรับงานไม่ให้ชนกัน ป้องกันการส่งงานไม่ทัน

เมื่อคุณรู้การใช้เวลาในการเขียนบทความต่อบทของคุณแล้ว สิ่งนี้จะช่วยในการวางแผนในการรับงาน ว่าควรจะรับงานได้กี่บทต่อวัน จะได้ป้องกันปัญหารับงานเกินกำลัง ทำให้ต้องหาข้ออ้างกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งถือว่าไม่เป็นมืออาชีพเอาเสียเลย การรู้เวลาเขียนบทความต่อบทของตนเองจะช่วยป้องกันปัญหาการส่งงานไม่ทันได้เป็นอย่างดี

ในการเขียนบทความนั้น มีความสัมพันธ์กับเวลาอย่างใกล้ชิด แต่บางครั้งนักเขียนบทความก็หลงลืมไปที่จะนำเวลามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานเขียนของตน 4 ข้อดีของการใช้เวลาข้างต้นเป็นการชี้ให้เห็นเพื่อนักเขียนจะนำมาประยุกต์กับงานเขียนบทความของตนต่อไป

Comments

comments