Browse By

3 สิ่งที่นักเขียนบทความต้องมีต่อนายจ้าง เพื่อเขียนงานระยะยาว

สำหรับนักเขียนที่เขียนบทความขายและอยากอยู่ในวงการนี้ยาว ๆ จะด้วยใจรักในการเขียนหรือความต้องการหารายได้ ก็ตาม มีอยู่ 3 สิ่ง ที่นักเขียนจะต้องมีต่อนายจ้างเพื่อให้เป็นที่ถูกใจนายจ้าง จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

1.นักเขียนบทความขายจะต้องมีความรับผิดชอบต่อนายจ้าง

เมื่อคุณตกลงรับงานเขียนบทความจากนายจ้างมาแล้ว นอกจากคุณจะต้องรับผิดชอบต่อตนเองในการจัดตารางเวลา หาข้อมูล และทำการเขียนแล้ว คุณยังต้องรับผิดชอบต่อนายจ้างด้วย ในเรื่องของ การส่งงานให้ตรงตามเวลา เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวบอกว่านายจ้างจะประทับใจในตัวคุณ หรืออยากจะเลิกจ้างคุณทันที คุณอาจจะส่งงานก่อนกำหนดหรือตามเวลา แต่ไม่ควรส่งงานล่าช้า เพราะจะทำให้นายจ้างขาดความเชื่อมั่นในตัวคุณและไม่ใช้บริการอีก ทำให้คุณต้องหานายจ้างรายอื่นต่อไป ทางที่ดีควรแก้ที่ตัวเองก่อนค่อยรับงาน โดยบอกกับตัวเองว่า การส่งงานให้ตรงต่อเวลาเป็นความรับผิดชอบของฉัน และปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นอย่าให้เกิดปัญหาส่งงานล่าช้าเป็นอันขาด

2.นักเขียนบทความต้องตรวจงานทุกครั้ง

บางครั้งนักเขียนบทความ อาจจะมีความมั่นใจในบทความที่ตนเขียนมาก โดยไม่ตรวจทานอีกครั้ง ซึ่งถือว่าพลาดมาก เพราะบางครั้งคุณอยากเขียนคำนี้แต่ดันพิมพ์อีกคำหนึ่ง ซึ่งความหมายก็จะผิดเพี้ยนไป คุณจึงต้องรอบคอบด้วยการตรวจทาน อาจจะ 1 – 2 รอบ เพื่อความถูกต้องที่สุด ซึ่งจุดนี้เองที่นายจ้างจะพอใจและให้คุณเขียนบทความกันยาว ๆ
….. ต่อไป ในเรื่องของความถูกต้องของหลักการเขียนก็เช่นกัน นอกจากจะระมัดระวังไม่ให้มีคำผิดแล้ว การเว้นวรรค การเรียงประโยค ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งคุณมีความรอบรู้เรื่องการเขียนเท่าไร นายจ้างก็จะเห็นว่าคุณเขียนเป็นและมักให้เขียนงานประจำกันยาว ๆ ไปเลย

3 สิ่งที่นักเขียนบทความต้องมีต่อนายจ้าง เพื่อเขียนงานระยะยาว

3.นักเขียนบทความต้องมีความขยัน

นักเขียนบทความจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ เพราะแม้แต่ข้อมูลยังมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา ตัวนักเขียนบทความเองก็ต้องมีการพัฒนาฝีมือตลอดเวลาไปด้วย ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะได้งานจากนักเขียนที่เติมไฟให้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอ โดยนักเขียนที่มีความขยันมักจะเขียนงานบ่อย ๆ อ่านหนังสือเยอะ ๆ สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว มีใจใฝ่ในเรื่องของการเขียนตลอดเวลา นักเขียนประเภทนี้ย่อมเป็นที่ต้องการของนายจ้างมาก ซึ่งนายจ้างสามารถสังเกตได้จากงานเขียนบทความที่คุณส่งมา และมักจะจ้างคุณให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติใดที่นักเขียนยังมีน้อยก็แค่ทำเพิ่มขึ้น ….. อย่างนี้อยู่ในวงการนี้ได้อย่างยาวนานแน่นอน

นายจ้างเป็นผู้ที่นักเขียนบทความต้องให้ความสำคัญและใส่ใจมากที่สุด เพราะถ้าไม่มีนายจ้างคุณก็ไม่รู้ว่าจะขายบทความให้ใคร หน้าที่ของคุณคือพัฒนาตนเอง ในเรื่องของความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบในงาน และต้องมีความขยัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คุณเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้

Comments

comments