Browse By

5 สิ่งที่นักเขียนบทความควรทำเป็นประจำทุกวัน

คุณอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่าก่อนที่คนเราจะเก่งหรือมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรมากมาย คำว่าอะไรของพวกเขาก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาที่พร้อมเผชิญแล้วก้าวผ่านในแต่ละเรื่อง แต่ละเหตุการณ์ จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ นักเขียนบทความที่ประสบความสำเร็จก็เช่นกัน พวกเขาต้องผ่านสิ่งต่าง ๆ มากมายทั้งปัญหาจากภายในของตนเองและปัจจัยภายนอกที่บางครั้งต้องต่อสู้อย่างสุดกำลัง จนกระทั่งเขียนได้สำเร็จ เขียนได้ เขียนเป็นในที่สุด วันนี้เราจะมาแบ่งปันสิ่งที่นักเขียนบทความผู้ประสบความสำเร็จทำกันในแต่ละวันที่น่าเอาแบบอย่าง จะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะ

1.เขียนบทความโดยตั้งเป้าหมายจำนวนบทไว้ในแต่ละวัน

นักเขียนบทความจะทำการตั้งเป้าหมายในการเขียนบทความในแต่ละวันไว้ก่อน อาจจะทำก่อนนอนว่าพรุ่งนี้จะเขียนบทความกี่บท เพราะการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำให้งานสำเร็จ หากไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเขียนบทความเลย อาจเป็นไปได้ว่าคุณจะเขียนบทความไม่ได้แม้แต่บทเดียว การตั้งเป้าหมายจึงเป็นพลังอย่างหนึ่งที่มาช่วยให้งานสำเร็จ

2.เขียนบทความให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะเขียนบทความกี่บทในแต่ละวัน นักเขียนบางคนอาจตั้งไว้ 1 บท 5 บท 10 บท ซึ่งแล้วแต่บุคคล แล้วทำการเขียนบทความให้เสร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยการจัดสรรเวลาที่จะเขียนเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ ซึ่งนักเขียนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะทำตามเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ได้สำเร็จอย่างดีเยี่ยม

3.ระหว่างเขียนหากมีปัญหาเขียนไม่ออกพวกเขาจะหาวิธีการ

ต้องมีบ้างที่นักเขียนบทความเกิดอาการเขียนไม่ออกทั้ง ๆ ที่มีความตั้งใจดีแล้ว พวกเขาจะหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองเขียนออกมาให้ได้ เริ่มจากการตั้งคำถามกับตนเอง หรือพักจากงานเขียนไปอ่านหนังสือสักพักหนึ่ง บางคนอาจต้องเปลี่ยนสถานที่ในการเขียน ซึ่งแต่ละวิธีนั้นสามารถใช้ได้ทั้งสิ้นล้วนเป็นคำแนะนำที่นักเขียนบทความที่ประสบความสำเร็จได้ใช้มาแล้ว

5-สิ่งที่นักเขียนบทความควรทำเป็นประจำทุกวัน

4.คิดถึงการเขียนบทความตลอดทั้งวัน

นักเขียนบทความที่ประสบความสำเร็จมักจะคิดถึงงานเขียนตลอดทั้งวันแม้ยามก่อนนอน เพื่อให้ใจจดจ่อกับเรื่องที่จะเขียน  ในเวลาก่อนนอนเขาจะคิดเรื่องที่จะเขียนเมื่อนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นก็จะได้ไอเดียดี ๆ ที่ลื่นไหนในยามเช้าสามารถจดไว้แล้วนำมาใช้กับงานเขียนบทความของตนต่อไป

5.พวกเขาเฉลิมฉลองเล็ก ๆ ให้กับความสำเร็จรายวัน

เมื่อเขาเขียนบทความได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างใหญ่ ความสุขความภูมิใจจะเกิดพวกเขาอาจจะมีการเฉลิมฉลองเล็ก ๆ เพื่อเป็นการให้รางวัลแก่ตนเอง จะทำให้มีกำลังใจในการเขียนบทความต่อ ๆ ไปได้

การเป็นนักเขียนบทความที่ประสบความสำเร็จนั้นหากไม่มีความตั้งใจหรือฝึกฝนด้วยใจจดจ่อตลอดเวลา โอกาสที่จะสำเร็จก็มีน้อยมาก การทุ่มเทเวลาให้กับงานเขียนก็เป็นสิ่งสำคัญ นักเขียนสามารถสร้างตารางการทำงานอย่างง่ายขึ้นมาเพื่อให้ตนเองเขียนบทความได้สำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายในแต่ละวันได้

Comments

comments