Browse By

วิธีการหาสิ่งที่จะเขียนอีบุ๊คKindle

มันก็ไม่ยากเสมอไปในการที่จะหาสิ่งที่จะเขียน ซึ่งมีตลาด nich (กลุ่มเฉพาะเจาะจง) ที่ต้องการcontent แนวนี้อยู่ในกลุ่มนักอ่าน Amazon kindle ที่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของคุณว่าจะผลิตหนังสือที่จะเขียนเองหรือจ้างเขียน ออกมาเป็นหนังสือEbook อย่างไร? ตรงนี้การสร้างบทความคุณต้องมีการวางแผนไว้ด้วย แล้วคุณจะหาตลาดnich นี้ได้จากไหน? คำตอบสามารถหาได้จากหลายๆ แหล่ง เช่น yahoo answers, facebook groups ที่เป็นกลุ่มเจาะจง และแหล่งที่มาอื่นๆ ที่นักอ่านหรือผู้คนต้องการคำตอบ หรือข้อมูลที่เขาต้องการและตอบสนองจุดประสงค์ของเขาเหล่านั้น แม้กระทั่งในเว็บ Amazon.com ก็ดี โดยที่ท่านไม่ต้องไปหา Source จากที่อื่นให้เสียเวลา ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือ Tool ที่อำนวยความสะดวก วิเคราะห์ หาคีย์เวิร์ด ปริมาณค้นหา มีอยู่มากในตลาด Amazon kindle

หัวข้อที่จะเขียนอีบุ๊ค

     คุณจะต้องแน่ใจว่าเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่ายที่จะอ่านและสิ่งที่ผู้อ่าน Kindle ebook มีความสนใจ ในฐานะที่ Amazon เป็นผู้เผยแพร่ Kindle ที่มีตลาดขนาดใหญ่และมีฐานลูกค้าเข้ามามากมาย ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้อาจจะซื้อเนื้อหาของคุณ แต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณทำตลาดบทความของคุณโดยผ่านอุปกรณ์ชิ้นนี้ นอกจากนั้นคุณยังจะต้องให้ความสนใจกับการออกแบบปก สารบัญ และบทความ ของคุณ ซึ่งแนวทางของ Amazon kindle ในการจัดรูปแบบหนังสือKindle ebook จำเป็นมากในการสร้างสื่อนี้ออกมาในรูปแบบ หนังสือebook ที่สามารถอ่านในอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ตัวหนังสือ และรูปภาพ ออกมาสมบูรณ์ชัดเจน ชวนให้นักอ่านติดตามผลงานของคุณ นี้คือสิ่งเริ่มต้น และมีสอนในหนังสือเล่มนี้

การโปรโมทหนังสืออีบุ๊คKindle

     การเพิ่มขึ้นของตลาด Kindle หมายความว่า คุณมีโอกาส/ช่องทางในการเปิดตลาดเสนอบทความ/เนื้อหาอีกรูปแบบของสื่อดิจิตอล Kindle ในการที่จะขาย ebook ของคุณ แต่เช่นเดียวกับหนังสืออื่นๆ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริม/โปรโมทหนังสือKindle เหล่านี้ โปรโมชั่นเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเผยแพร่และส่งเสริมการอ่านหนังสือของคุณบนบล็อกหรือเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะให้เนื้อหาของคุณถูกตีแผ่และสังเกตเห็นในตลาด Amazon Kindle โดยนักอ่าน/กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ เป็นต้น

Comments

comments